Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện văn bản số 533/BXD-KHCN ngày 01/02/2024 của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu 413/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện văn bản số 533/BXD-KHCN ngày 01/02/2024 của Bộ Xây dựng
Văn bản khác :