Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Số ký hiệu 416/UBND-NN.TN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Văn bản khác :