Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Số ký hiệu 501/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Văn bản khác :