Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc đề an Công nghệ sinh học.
Số ký hiệu 502/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/02/2024 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc đề an Công nghệ sinh học.
Văn bản khác :