Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phú quy định biện pháp vận động quân chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Số ký hiệu 35/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng File đính kèm
Nội dung Kế hoạch tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phú quy định biện pháp vận động quân chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Văn bản khác :