Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin xây dựng “Đề án tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, khai thác, sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên vùng Đồng bằng Sông Hồng”
Số ký hiệu 515/UBND-NN.TN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin xây dựng “Đề án tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, khai thác, sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên vùng Đồng bằng Sông Hồng”
Văn bản khác :