Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, cập nhật nội dung, quy trình theo dõi xử lý hồ sơ giải quyết TTHC tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và cung cấp, tích hợp TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng DVC Quốc gia
Số ký hiệu 516/UBND-KSTT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, cập nhật nội dung, quy trình theo dõi xử lý hồ sơ giải quyết TTHC tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và cung cấp, tích hợp TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng DVC Quốc gia
Văn bản khác :