Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Số ký hiệu 517/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Lê Ngọc Tú
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Văn bản khác :