Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023
Số ký hiệu 562/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/02/2024 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023
Văn bản khác :