Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo Chương trình nghị sự 2030 của liên Hợp quốc vì sự phát triển bền vững”.
Số ký hiệu 566/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/02/2024 Người ký Lê Ngọc Tú
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo Chương trình nghị sự 2030 của liên Hợp quốc vì sự phát triển bền vững”.
Văn bản khác :