Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 55055
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 111/TB-UBND Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần 2) Tư pháp 23/09/2021
2 618/KH-UBND Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế khi có 10.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Y tế 23/09/2021
3 621/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 Lao động - Thương binh - Xã hội 23/09/2021
4 3046/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý kiến vào dự thảo Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập Thanh tra 23/09/2021
5 3047/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nguyên, thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành Thanh tra 23/09/2021
6 3048/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát điều chuyển vốn đầu tư công năm 2021 Kinh tế - Tổng hợp 23/09/2021
7 3049/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 3, Dự án ĐTXD đường Huyền Quang kéo dài đi QL.17 và tuyến nhánh, thị trấn Gia Bình Xây dựng cơ bản 23/09/2021
8 3050/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian hoàn thành Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại phường Thị Cầu và xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 23/09/2021
9 3051/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội Xây dựng cơ bản 23/09/2021
10 3053/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của công ty CP thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang VN An ninh - Quốc phòng 23/09/2021
11 110/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021 và Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 Y tế 22/09/2021
12 3039/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ hoạt động hải quan tại địa bàn Kinh tế - Tổng hợp 22/09/2021
13 3038/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác KSTTHC Nội vụ 22/09/2021
14 3037/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 11 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp TB Hữu Chấp Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 22/09/2021
15 3036/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần PPI Xây dựng cơ bản 22/09/2021
16 3035/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU Nội vụ 22/09/2021
17 3034/UBND- NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và kiến thức về tôn giáo Nội vụ 22/09/2021
18 3033/UBND-NN.TN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tập trung tại CCN Phú Lâm, huyện Tiên Du Tài nguyên, Môi trường 22/09/2021
19 3029/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch chi tiết, dự án ĐTXD khu nhà ở tại xã Đông Thọ và xã Văn Môn, huyện Yên Phong Xây dựng cơ bản 22/09/2021
20 3032/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 “Đổi GPLX do ngành GTVT cấp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 22/09/2021
Trang 1/2753123456>>|