Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 64149
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 309/UBND-XDCB Công văn của UBND tỉnh về việc bổ sung vào quy hoạch tỉnh Khu phức hợp về y tế tại tỉnh Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 28/09/2023
2 310/UBND-KTTH Công văn của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện chi chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 Giáo dục - Đào tạo 28/09/2023
3 3381/UBND-NN.TN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc việc xử lý ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề xã Văn Môn Tài nguyên-Môi trường 28/09/2023
4 3382/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 7323/VPCP-KSTT ngày 23/9/2023 của Văn phòng Chính phủ Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 28/09/2023
5 3383/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh Kinh tế - Tổng hợp 28/09/2023
6 3385/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ, dự toán cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan năm 2023 Xây dựng cơ bản 28/09/2023
7 3386/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 Xây dựng cơ bản 28/09/2023
8 3387/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế Y tế 28/09/2023
9 3388/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lao động thương binh và xã hội 28/09/2023
10 3380/TTr-UBND Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nội vụ 27/09/2023
11 3384/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án Khu đô thị Hồng Hạc – Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành Xây dựng cơ bản 27/09/2023
12 3378/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND thị xã Quế Võ tại văn bản số 1625/UBND-QLĐT ngày 26/9/2023 Xây dựng cơ bản 27/09/2023
13 3377/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán NSNN năm 2023 Kinh tế - Tài chính 27/09/2023
14 3376/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công an tỉnh Kinh tế - Tài chính 27/09/2023
15 3375/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 Kinh tế - Tài chính 27/09/2023
16 3374/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ Nội vụ 27/09/2023
17 3373/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp Tư pháp 27/09/2023
18 3372/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị đoạn từ QL18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ (nay là thị xã Quế Võ) Xây dựng cơ bản 27/09/2023
19 3371/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vinatech Vina Xây dựng cơ bản 27/09/2023
20 3369/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Goertek Vina tại Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 27/09/2023
Trang 1/3208|<<123456>>|