Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 59516
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 2894/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết toán chi phí GPMB và thực hiện kết luận KTNN đối với Dự án tuyến đường sắt Yên Viên Phả Lại - Hạ Long - Cảng Cái Lân Xây dựng cơ bản 07/10/2022
2 2889/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Cho phép tổ chức Hội chợ, Triển lãm và Liên hoan du lịch ẩm thực - Làng nghề Bắc Ninh năm 2022 Kinh tế - Tổng hợp 06/10/2022
3 2892/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đồng ý cho Hội Golf tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội Nội vụ 06/10/2022
4 2893/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu xử phạt vi phạm hành chính Tư pháp 06/10/2022
5 2896/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN Kinh tế - Tổng hợp 06/10/2022
6 2897/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Kinh tế - Tổng hợp 06/10/2022
7 2898/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính Tài nguyên-Môi trường 06/10/2022
8 2899/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 Tài nguyên-Môi trường 06/10/2022
9 2900/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án VILG Tài nguyên-Môi trường 06/10/2022
10 2902/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Tư pháp 06/10/2022
11 2903/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì bình đằng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 Lao động - Thương binh - Xã hội 06/10/2022
12 2865/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Xây dựng cơ bản 05/10/2022
13 2885/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành (khu số 02) Tài nguyên-Môi trường 05/10/2022
14 2887/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Như Khánh, thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong Thanh tra 05/10/2022
15 2884/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành (khu số 01) Tài nguyên-Môi trường 05/10/2022
16 2883/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mua sắm máy gấp giấy Kinh tế - Tổng hợp 05/10/2022
17 2882/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn Kinh tế - Tổng hợp 05/10/2022
18 2881/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 Kinh tế - Tổng hợp 05/10/2022
19 2880/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC Kinh tế - Tổng hợp 05/10/2022
20 2879/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phá dỡ, thanh lý tài sản khu nhà B lớp học 02 tầng trường THPT Hàn Thuyên Kinh tế - Tổng hợp 05/10/2022
Trang 1/2976|<<123456>>|