Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 66033
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 520/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Lao động - Thương binh - Xã hội 22/02/2024
2 519/UBND-NV Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép khảo sát tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du. Ngoại vụ 22/02/2024
3 518/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 Kinh tế - Tài chính 22/02/2024
4 517/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Kinh tế - Tài chính 22/02/2024
5 516/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, cập nhật nội dung, quy trình theo dõi xử lý hồ sơ giải quyết TTHC tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và cung cấp, tích hợp TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng DVC Quốc gia Tư pháp 22/02/2024
6 515/UBND-NN.TN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin xây dựng “Đề án tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, khai thác, sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên vùng Đồng bằng Sông Hồng” Tài nguyên-Môi trường 22/02/2024
7 513/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư về ngành, lĩnh vực lưu trữ Nội vụ 22/02/2024
8 512/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận của BCĐ CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy Nội vụ 22/02/2024
9 35/KH-UBND Kế hoạch tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phú quy định biện pháp vận động quân chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội An ninh - Quốc phòng 22/02/2024
10 511/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đơn của phụ huynh học sinh Trường THPT Quế Võ số 1 Giáo dục - Đào tạo 21/02/2024
11 510/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2023 Giáo dục - Đào tạo 21/02/2024
12 509/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ thanh tra công vụ Thanh tra 21/02/2024
13 508/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đính chính văn bản. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
14 507/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện đề án Nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và PCTT đến năm 2030. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
15 506/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
16 505/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
17 504/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
18 503/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch, chính sách và giải pháp thực hiện Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
19 502/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc đề an Công nghệ sinh học. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
20 501/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 21/02/2024
Trang 1/3302|<<123456>>|