Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị
Số ký hiệu 3314/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/10/2021 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị
Văn bản khác :