Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 3315/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/10/2021 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Văn bản khác :