Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sinh viên hệ VLVH Trường CĐSP Bắc Ninh đến trường thi kết thúc học phần
Số ký hiệu 3322/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/10/2021 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sinh viên hệ VLVH Trường CĐSP Bắc Ninh đến trường thi kết thúc học phần
Văn bản khác :