Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” .
Số ký hiệu 3327/UBND-VX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/10/2021 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Văn hoá - Thể thao - Du lịch File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” .
Văn bản khác :