Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai dự án thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 3328/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/10/2021 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai dự án thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh
Văn bản khác :