Tiến hành xử phạt người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ ngày 12-8