Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang thăm, chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam