Hội nghị thực hiện chính sách hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc của DNNVV trong lĩnh vực thuế, ngân hàng