STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Tỉnh ủy natuan.tu@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Chung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nqchung.tu@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Hương Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhgiang.ubnd@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Đình Lợi Chủ tịch UBMTTQ tỉnh ndloi.mttq@bacninh.gov.vn
2 Lê Đức Kỳ Phó Chủ tịch thường trực ldky.mttq@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Triển Phó Chủ tịch nvtrien.mttq@bacninh.gov.vn
4 Trần Xuân Nhiên Phó Chủ tịch txnhien.mttq@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Hương Giang Chủ tịch UBND tỉnh nhgiang.ubnd@bacninh.gov.vn 02223822503
2 Vương Quốc Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh vqtuan.ubnd@bacninh.gov.vn 02223822999
3 Đào Quang Khải Phó Chủ tịch UBND tỉnh dqkhai.ubnd@bacninh.gov.vn 02223875889
4 Ngô Tân Phượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh ntphuong.ubnd@bacninh.gov.vn 02223826135
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Chung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nqchung.tu@bacninh.gov.vn
2 Trần Thị Hằng Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh tthang.hdnd@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Hạnh Chung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhchung.hdnd@bacninh.gov.vn
4 Nguyễn Minh Hiếu Ủy viên - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách vmhieu.lt@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Công Thắng Ủy viên - Trưởng ban Pháp chế ncthang.tu@bacninh.gov.vn
6 Nguyễn Xuân Cường Ủy viên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nxcuong.hdnd@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Văn phòng Tỉnh ủy vptu@bacninh.gov.vn 02223862820
2 Văn phòng HĐND tỉnh vphdnd@bacninh.gov.vn 02223822502
3 Văn phòng UBND tỉnh vpubnd@bacninh.gov.vn 02223874051
4 Sở Nội vụ snv@bacninh.gov.vn 02223823064
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư skhdt@bacninh.gov.vn 02223856789
6 Sở Tài chính stc@bacninh.gov.vn 02223822396
7 Sở Xây dựng sxd@bacninh.gov.vn 02223822460
8 Sở Thông tin và Truyền thông stttt@bacninh.gov.vn 02223875555
9 Sở Giáo dục và Đào tạo sgddt@bacninh.gov.vn 02223822351
10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn snnptnt@bacninh.gov.vn 02223822500
11 Sở Giao thông vận tải sgtvt@bacninh.gov.vn 02223822416
12 Sở Tài nguyên và Môi trường stnmt@bacninh.gov.vn 02223822455
13 Sở Y tế syt@bacninh.gov.vn 02223822419
14 Sở Công thương sct@bacninh.gov.vn 02223822653
15 Sở Khoa học và Công nghệ skhcn@bacninh.gov.vn 02223822422
16 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch svhthdl@bacninh.gov.vn 02223822532
17 Sở Lao động - thương binh và Xã hội sldtbxh@bacninh.gov.vn 02223874046
18 Sở Tư pháp stp@bacninh.gov.vn 02223822452
19 Thanh tra tỉnh thanhtra@bacninh.gov.vn 02223822364
20 BQL các Khu công nghiệp bqlkcn@bacninh.gov.vn 02223825232
21 Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vnc@bacninh.gov.vn 02223616388
22 Trung tâm Hành chính công tỉnh tthcc@bacninh.gov.vn 02223667799
23 Thành phố Bắc Ninh tpbacninh@bacninh.gov.vn 02223821330
24 Thành phố Từ Sơn tuson@bacninh.gov.vn 02223835499
25 Huyện Yên Phong yenphong@bacninh.gov.vn 02223860201
26 Thị xã Quế Võ quevo@bacninh.gov.vn 02223863201
27 Huyện Tiên Du tiendu@bacninh.gov.vn 02223837201
28 Thị xã Thuận Thành thuanthanh@bacninh.gov.vn 02223865366
29 Huyện Gia Bình giabinh@bacninh.gov.vn 02223556023
30 Huyện Lương Tài luongtai@bacninh.gov.vn 02223867201
31 Ban Quản lý An toàn thực phẩm bqlattp@bacninh.gov.vn 02223608249
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Vũ Huy Phương Chánh Văn phòng vhphuong.vpubnd@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Nhân Thắng Phó chánh Văn phòng nnthang.vpubnd@bacninh.gov.vn
3 Ngô Văn Luyến Phó chánh Văn phòng nvluyen.vpubnd@bacninh.gov.vn
4 Lê Ngọc Tú Phó Chánh Văn phòng lntu.vpubnd@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Quế Chi Chuyên viên KT-TH ntqchi.vpubnd@bacninh.gov.vn
6 Nguyễn Minh Huệ Chuyên viên KT-TH nmhue.vpubnd@bacninh.gov.vn
7 Bùi Văn Huân Chuyên viên KT-TH bvhuan.vpubnd@bacninh.gov.vn
8 Hoàng Văn Thái Chuyên viên KG-VX hvthai.vpubnd@bacninh.gov.vn
9 Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên KG-VX nttung.vpubnd@bacninh.gov.vn
10 Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên KG-VX ntanh.vpubnd@bacninh.gov.vn
11 Nguyễn Văn Thường Chuyên viên Nội Chính nvthuong.vpubnd@bacninh.gov.vn
12 Nguyễn Bình Dương Chuyên viên Nội Chính nbduong.vpubnd@bacninh.gov.vn
13 Trịnh Văn Hải Chuyên viên CN-XDCB tvhai.vpubnd@bacninh.gov.vn
14 Vũ Tuấn Linh Chuyên viên CN-XDCB vtlinh.vpubnd@bacninh.gov.vn
15 Đinh Doãn Minh Chuyên Viên CN-XDCB ddminh.vpubnd@bacninh.gov.vn
16 Đinh Phan Đại Chuyên viên CN-XDCB dpdai.vpubnd@bacninh.gov.vn
17 Nguyễn Hoài Nam Chuyên viên NN-TN nhnam.vpubnd@bacninh.gov.vn
18 Nguyễn Huy Tân Chuyên viên NN-TN nhtan.vpubnd@bacninh.gov.vn
19 Nguyễn Hữu Tài Chuyên Viên NN-TN nhtai.vpubnd@bacninh.gov.vn
20 Nguyễn Thị Thái Trưởng phòng Ngoại vụ ntthai.vpubnd@bacninh.gov.vn
21 Nguyễn Thủy Phong Loan Phó trưởng phòng Ngoại vụ ntploan.vpubnd@bacninh.gov.vn
22 Nguyễn Kim Khái Trưởng phòng HC-TC nkkhai.vpubnd@bacninh.gov.vn
23 Phạm Thành Dương Phó Trưởng phòng HC-TC ptduong.vpubnd@bacninh.gov.vn
24 Đặng Thị Như Lan Trưởng phòng KSTTHC dtnlan.vpubnd@bacninh.gov.vn
25 Nguyễn Thị Tân Hòa Phó Trưởng phòng KSTTHC nthoa.vpubnd@bacninh.gov.vn
26 Phạm Ngọc Hưng Trưởng phòng QTTV pnhung.vpubnd@bacninh.gov.vn
27 Vũ Xuân Tráng Phó trưởng phòng QTTV vxtrang.vpubnd@bacninh.gov.vn
28 Nguyễn Đình Chánh Phó trưởng phòng QTTV ndchanh.vpubnd@bacninh.gov.vn
29 Nguyễn Đăng Hòa Giám đốc Cổng TTĐT tỉnh ndhoa.vpubnd@bacninh.gov.vn
30 Nguyễn Văn Đảm Phó giám đốc Cổng TTĐT tỉnh nvdam.vpubnd@bacninh.gov.vn
31 Võ Thị Thúy Hằng Phó giám đốc Cổng TTĐT tỉnh vtthang.vpubnd@bacninh.gov.vn
32 Mai Văn Duẩn Trưởng ban tiếp công dân mvduan.vpubnd@bacninh.gov.vn
33 Nguyễn Đăng Quang Phó trưởng ban tiếp công dân ndquang.vpubnd@bacninh.gov.vn
34 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc natuan.vpubnd@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Lưu Đình Thực Chánh Văn phòng ldthuc.vptu@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Phó chánh Văn phòng ntthanh.tu@bacninh.gov.vn
3 Phạm Đình Long Phó chánh Văn phòng pdlong.vptu@bacninh.gov.vn
4 Nguyễn Trung Khuê Phó phòng Tổng hợp ntkhue.vptu@bacninh.gov.vn
5 Triệu Thị Bích Hồng Phó phòng Tổng hợp ttbhong.vptu@bacninh.gov.vn
6 Đào Đình Thọ Phó phòng Tổng hợp ddtho.vptu@bacninh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên phòng Tổng hợp ntmai.vptu@bacninh.gov.v
8 Trần Minh Vượng Chuyên viên phòng Tổng hợp tmvuong.vptu@bacninh.gov.vn
9 Nguyễn Văn Mạnh Trưởng phòng CY-CNTT nvmanh.vptu@bacninh.gov.vn
10 Ngô Đức Thông Phó phòng CY-CNTT ndthong.vptu@bacninh.gov.vn
11 Hà Trọng Tránh Chuyên viên CY-CNTT httranh.vptu@bacninh.gov.vn
12 Vũ Quang Thắng Chuyên viên CY-CNTT vqthang.vptu@bacninh.gov.vn
13 Ngô Đức Nghiệp Chuyên viên CY-CNTT ndnghiep.vptu@bacninh.gov.vn
14 Dương Thị Hà Trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ dtha.vptu@bacninh.gov.vn
15 Nguyễn Văn Tân Phó phòng Hành chính – Lưu trữ nvtan.vptu@bacninh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Tỉnh Phó phòng Hành chính – Lưu trữ nttinh.vptu@bacninh.gov.vn
17 Nguyễn Thị Hải Phó phòng Hành chính – Lưu trữ nthai.vptu@bacninh.gov.vn
18 Nguyễn Thị Tú Chuyên viên phòng Hành chính – Lưu trữ nttu.vptu@bacninh.gov.vn
19 Thân Hồ Thùy Dung Chuyên viên phòng Hành chính – Lưu trữ thtdung.vptu@bacninh.gov.vn
20 Bùi Hồng Linh Trưởng phòng Tài chính Đảng bhlinh.vptu@bacninh.gov.vn
21 Đỗ Thị Thanh Tâm Phó phòng Tài chính Đảng dtttam.vptu@bacninh.gov.vn
22 Lê Thị Thanh Thủy Chuyên viên phòng Tài chính Đảng lttthuy.vptu@bacninh.gov.vn
23 Nguyễn Thị Hòa Trưởng phòng Quản trị nthoa.vptu@bacninh.gov.vn
24 Lê Đức Tùng Phó phòng Quản trị ldtung.vptu@bacninh.gov.vn
25 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên phòng Quản trị nthang.tu@bacninh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Loan Chuyên viên phòng Quản trị ntloan.vptu@bacninh.gov.vn
27 Vũ Đình Phấn Phó trưởng phòng HC – LT vdphan.vptu@bacninh.gov.vn
28 Nguyễn Bích Vân Chuyên viên phòng quản trị nbvan.vptu@bacninh.gov.vn