Liên kết website

Thống kê truy cập

Online : 5542
Đã truy cập : 84690379
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Tỉnh ủy natuan.tu@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Chung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nqchung.tu@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Hương Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhgiang.ubnd@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Đình Lợi Chủ tịch UBMTTQ tỉnh ndloi.mttq@bacninh.gov.vn
2 Lê Đức Kỳ Phó Chủ tịch thường trực ldky.mttq@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Triển Phó Chủ tịch nvtrien.mttq@bacninh.gov.vn
4 Trần Xuân Nhiên Phó Chủ tịch txnhien.mttq@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Hương Giang Chủ tịch UBND tỉnh nhgiang.ubnd@bacninh.gov.vn
2 Vương Quốc Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh vqtuan.ubnd@bacninh.gov.vn
3 Đào Quang Khải Phó Chủ tịch UBND tỉnh dqkhai.ubnd@bacninh.gov.vn
4 Ngô Tân Phượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh ntphuong.ubnd@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Chung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nqchung.tu@bacninh.gov.vn
2 Trần Thị Hằng Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh tthang.hdnd@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Hạnh Chung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhchung.hdnd@bacninh.gov.vn
4 Nguyễn Minh Hiếu Ủy viên - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách vmhieu.lt@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Công Thắng Ủy viên - Trưởng ban Pháp chế ncthang.tu@bacninh.gov.vn
6 Nguyễn Xuân Cường Ủy viên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nxcuong.hdnd@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Văn phòng Tỉnh ủy vptu@bacninh.gov.vn
2 Văn phòng HĐND tỉnh vphdnd@bacninh.gov.vn
3 Văn phòng UBND tỉnh vpubnd@bacninh.gov.vn
4 Sở Nội vụ snv@bacninh.gov.vn
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư skhdt@bacninh.gov.vn
6 Sở Tài chính stc@bacninh.gov.vn
7 Sở Xây dựng sxd@bacninh.gov.vn
8 Sở Thông tin và Truyền thông stttt@bacninh.gov.vn
9 Sở Giáo dục và Đào tạo sgddt@bacninh.gov.vn
10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn snnptnt@bacninh.gov.vn
11 Sở Giao thông vận tải sgtvt@bacninh.gov.vn
12 Sở Tài nguyên và Môi trường stnmt@bacninh.gov.vn
13 Sở Y tế syt@bacninh.gov.vn
14 Sở Công thương sct@bacninh.gov.vn
15 Sở Khoa học và Công nghệ skhcn@bacninh.gov.vn
16 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch svhthdl@bacninh.gov.vn
17 Sở Lao động - thương binh và Xã hội sldtbxh@bacninh.gov.vn
18 Sở Tư pháp stp@bacninh.gov.vn
19 Thanh tra tỉnh thanhtra@bacninh.gov.vn
20 BQL các Khu công nghiệp bqlkcn@bacninh.gov.vn
21 Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vnc@bacninh.gov.vn
22 Trung tâm Hành chính công tỉnh tthcc@bacninh.gov.vn
23 Thành phố Bắc Ninh tpbacninh@bacninh.gov.vn
24 Thị xã Từ Sơn tuson@bacninh.gov.vn
25 Huyện Yên Phong yenphong@bacninh.gov.vn
26 Huyện Quế Võ quevo@bacninh.gov.vn
27 Huyện Tiên Du tiendu@bacninh.gov.vn
28 Huyện Thuận Thành thuanthanh@bacninh.gov.vn
29 Huyện Gia Bình giabinh@bacninh.gov.vn
30 Huyện Lương Tài luongtai@bacninh.gov.vn
31 Ban Quản lý An toàn thực phẩm bqlattp@bacninh.gov.vn 02223.608.249
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Vũ Huy Phương Chánh Văn phòng vhphuong.vpubnd@bacninh.gov.vn
2 Nguyễn Nhân Thắng Phó chánh Văn phòng nnthang.vpubnd@bacninh.gov.vn
3 Ngô Văn Luyến Phó chánh Văn phòng nvluyen.vpubnd@bacninh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Quế Chi Chuyên viên KT-TH ntqchi.vpubnd@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Minh Huệ Chuyên viên KT-TH nmhue.vpubnd@bacninh.gov.vn
6 Bùi Văn Huân Chuyên viên KT-TH bvhuan.vpubnd@bacninh.gov.vn
7 Hoàng Văn Thái Chuyên viên KG-VX hvthai.vpubnd@bacninh.gov.vn
8 Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên KG-VX nttung.vpubnd@bacninh.gov.vn
9 Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên KG-VX ntanh.vpubnd@bacninh.gov.vn
10 Nguyễn Văn Thường Chuyên viên Nội Chính nvthuong.vpubnd@bacninh.gov.vn
11 Nguyễn Bình Minh Chuyên viên Nội Chính nbminh.vpubnd@bacninh.gov.vn
12 Nguyễn Bình Dương Chuyên viên Nội Chính nbduong.vpubnd@bacninh.gov.vn
13 Trịnh Văn Hải Chuyên viên CN-XDCB tvhai.vpubnd@bacninh.gov.vn
14 Vũ Tuấn Linh Chuyên viên CN-XDCB vtlinh.vpubnd@bacninh.gov.vn
15 Đinh Doãn Minh Chuyên Viên CN-XDCB ddminh.vpubnd@bacninh.gov.vn
16 Đinh Phan Đại Chuyên viên CN-XDCB dpdai.vpubnd@bacninh.gov.vn
17 Nguyễn Hoài Nam Chuyên viên NN-TN nhnam.vpubnd@bacninh.gov.vn
18 Nguyễn Huy Tân Chuyên viên NN-TN nhtan.vpubnd@bacninh.gov.vn
19 Nguyễn Hữu Tài Chuyên Viên NN-TN nhtai.vpubnd@bacninh.gov.vn
20 Nguyễn Thị Thái Trưởng phòng Ngoại vụ ntthai.vpubnd@bacninh.gov.vn
21 Nguyễn Thủy Phong Loan Phó trưởng phòng Ngoại vụ ntploan.vpubnd@bacninh.gov.vn
22 Nguyễn Kim Khái Trưởng phòng HC-TC nkkhai.vpubnd@bacninh.gov.vn
23 Phạm Thành Dương Phó Trưởng phòng HC-TC ptduong.vpubnd@bacninh.gov.vn
24 Đặng Thị Như Lan Trưởng phòng KSTTHC dtnlan.vpubnd@bacninh.gov.vn
25 Nguyễn Thị Tân Hòa Phó Trưởng phòng KSTTHC nthoa.vpubnd@bacninh.gov.vn
26 Phạm Ngọc Hưng Trưởng phòng QTTV pnhung.vpubnd@bacninh.gov.vn
27 Vũ Xuân Tráng Phó trưởng phòng QTTV vxtrang.vpubnd@bacninh.gov.vn
28 Nguyễn Đình Chánh Phó trưởng phòng QTTV ndchanh.vpubnd@bacninh.gov.vn
29 Nguyễn Đăng Hòa Giám đốc Cổng TTĐT tỉnh ndhoa.vpubnd@bacninh.gov.vn
30 Nguyễn Văn Đảm Phó giám đốc Cổng TTĐT tỉnh nvdam.vpubnd@bacninh.gov.vn
31 Võ Thị Thúy Hằng Phó giám đốc Cổng TTĐT tỉnh vtthang.vpubnd@bacninh.gov.vn
32 Mai Văn Duẩn Trưởng ban tiếp công dân mvduan.vpubnd@bacninh.gov.vn
33 Nguyễn Đăng Quang Phó trưởng ban tiếp công dân ndquang.vpubnd@bacninh.gov.vn
34 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc natuan.vpubnd@bacninh.gov.vn
STT Tên liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Lưu Đình Thực Chánh Văn phòng ldthuc.vptu@bacninh.gov.vn
2 Lê Ngọc Tú Phó chánh văn phòng lntu.vptu@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Phó chánh văn phòng ntthanh.tu@bacninh.gov.vn
4 Phạm Đình Long Trưởng phòng Tổng hợp pdlong.vptu@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Trung Khuê Phó phòng Tổng hợp ntkhue.vptu@bacninh.gov.vn
6 Triệu Thị Bích Hồng Phó phòng Tổng hợp ttbhong.vptu@bacninh.gov.vn
7 Đào Đình Thọ Phó phòng Tổng hợp ddtho.vptu@bacninh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên phòng Tổng hợp ntmai.vptu@bacninh.gov.v
9 Trần Minh Vượng Chuyên viên phòng Tổng hợp tmvuong.vptu@bacninh.gov.vn
10 Nguyễn Văn Mạnh Trưởng phòng CY-CNTT nvmanh.vptu@bacninh.gov.vn
11 Ngô Đức Thông Phó phòng CY-CNTT ndthong.vptu@bacninh.gov.vn
12 Hà Trọng Tránh Chuyên viên CY-CNTT httranh.vptu@bacninh.gov.vn
13 Vũ Quang Thắng Chuyên viên CY-CNTT vqthang.vptu@bacninh.gov.vn
14 Ngô Đức Nghiệp Chuyên viên CY-CNTT ndnghiep.vptu@bacninh.gov.vn
15 Dương Thị Hà Trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ dtha.vptu@bacninh.gov.vn
16 Nguyễn Văn Tân Phó phòng Hành chính – Lưu trữ nvtan.vptu@bacninh.gov.vn
17 Nguyễn Thị Tỉnh Phó phòng Hành chính – Lưu trữ nttinh.vptu@bacninh.gov.vn
18 Nguyễn Thị Hải Phó phòng Hành chính – Lưu trữ nthai.vptu@bacninh.gov.vn
19 Nguyễn Thị Tú Chuyên viên phòng Hành chính – Lưu trữ nttu.vptu@bacninh.gov.vn
20 Thân Hồ Thùy Dung Chuyên viên phòng Hành chính – Lưu trữ thtdung.vptu@bacninh.gov.vn
21 Bùi Hồng Linh Trưởng phòng Tài chính Đảng bhlinh.vptu@bacninh.gov.vn
22 Đỗ Thị Thanh Tâm Phó phòng Tài chính Đảng dtttam.vptu@bacninh.gov.vn
23 Lê Thị Thanh Thủy Chuyên viên phòng Tài chính Đảng lttthuy.vptu@bacninh.gov.vn
24 Nguyễn Thị Hòa Trưởng phòng Quản trị nthoa.vptu@bacninh.gov.vn
25 Lê Đức Tùng Phó phòng Quản trị ldtung.vptu@bacninh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên phòng Quản trị nthang.tu@bacninh.gov.vn
27 Nguyễn Thị Loan Chuyên viên phòng Quản trị ntloan.vptu@bacninh.gov.vn
28 Vũ Đình Phấn Phó trưởng phòng HC – LT vdphan.vptu@bacninh.gov.vn
29 Nguyễn Bích Vân Chuyên viên phòng quản trị nbvan.vptu@bacninh.gov.vn