Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 55384
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 690/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế triển khai "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Y tế 15/10/2021
2 3331/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP Xây dựng cơ bản 14/10/2021
3 3329/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Giao thông vận tải 14/10/2021
4 3328/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai dự án thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Lao động thương binh và xã hội 14/10/2021
5 3327/UBND-VX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” . Văn hoá - Thể thao - Du lịch 14/10/2021
6 3326/UBND-NN.TN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh Tài nguyên, Môi trường 14/10/2021
7 3325/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các kết luận Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính Kinh tế - Tổng hợp 14/10/2021
8 3324/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án ĐTXD lưới điện dân sinh khu phố Trịnh Tháp, Phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn Xây dựng cơ bản 14/10/2021
9 3323/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí Kinh tế - Tổng hợp 14/10/2021
10 683/UBND-TNMT Công văn của UBND tỉnh về việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du Đất đai 14/10/2021
11 3322/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sinh viên hệ VLVH Trường CĐSP Bắc Ninh đến trường thi kết thúc học phần Giáo dục - Đào tạo 13/10/2021
12 3321/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất thôn Nghi Khúc, xã An Bình, huyện Thuận Thành sang hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đất đai 13/10/2021
13 3320/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bàn giao con nuôi đợt 2 cho các gia đình cha mẹ nuôi thuộc các nước Châu Âu Tư pháp 13/10/2021
14 3319/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Khu B) Đất đai 13/10/2021
15 3318/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Lao động - Thương binh - Xã hội 13/10/2021
16 3317/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì bình đằng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 Lao động - Thương binh - Xã hội 13/10/2021
17 3316/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư Lao động - Thương binh - Xã hội 13/10/2021
18 3315/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 13/10/2021
19 3314/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 13/10/2021
20 3313/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 Y tế 13/10/2021
Trang 1/2770123456>>|