Ngày 29-9, HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề). Dự kỳ họp có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.