Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 60108
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 3498/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam Xây dựng cơ bản 25/11/2022
2 3496/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa nội địa (ICD Tiên Sơn) thành cảng cạn Xây dựng cơ bản 25/11/2022
3 3489/UBND-NN.TN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét kiến nghị của doanh nghiệp Tài nguyên-Môi trường 25/11/2022
4 3488/UBND-NN.TN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét kiến nghị của doanh nghiệp Tài nguyên-Môi trường 25/11/2022
5 3497/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo giải trình một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch năm 2022 Kinh tế - Tài chính 25/11/2022
6 3495/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thúc đẩy cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến Nội vụ 25/11/2022
7 3494/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện rà soát giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ” Nội vụ 25/11/2022
8 3491/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo Công thương 25/11/2022
9 3490/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Tiên Du cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn (giai đoạn II) Đất đai 25/11/2022
10 3487/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 11 năm 2022 Kinh tế - Tài chính 25/11/2022
11 3486/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Kinh tế - Tài chính 25/11/2022
12 3485/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Lao động - Thương binh - Xã hội 25/11/2022
13 3483/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc lựa chọn địa phương tặng Nhà tình thương Lao động - Thương binh - Xã hội 25/11/2022
14 3482/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ý kiến thành lập Bệnh viện Răng hàm mặt quốc tế Hà Nội - Bắc Ninh và Bệnh viện Mắt quốc tế Hà Nội - Bắc Ninh Y tế 25/11/2022
15 3481/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lao động Lao động - Thương binh - Xã hội 25/11/2022
16 3480/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Hương Mạc, Tam Sơn thị xã Từ Sơn, theo hình thức hợp đồng BT Xây dựng cơ bản 25/11/2022
17 3479/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xác minh, làm rõ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Giao thông vận tải 25/11/2022
18 3478/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Kinh tế - Tài chính 25/11/2022
19 3477/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 An ninh - Quốc phòng 25/11/2022
20 3476/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Giáo dục và Đào tạo 25/11/2022
Trang 1/3006|<<123456>>|