Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 57890
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1364/UBND-NV Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ đón đoàn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore Ngoại vụ 17/05/2022
2 1340/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động kích cầu du lịch năm 2022 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 16/05/2022
3 1341/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét, xử lý các kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1808/BGDĐT-VP ngày 09/5/2022 Giáo dục - Đào tạo 16/05/2022
4 1342/UBND-VX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin lập quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 16/05/2022
5 1339/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Tiên Du Đất đai 16/05/2022
6 1338/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo gỡ vướng mắc GPMB, dự án ĐTXD tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 16/05/2022
7 1344/UBND-NN.TN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn tại Dự án ĐTXD khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại huyện Lương Tài Tài nguyên-Môi trường 16/05/2022
8 1337/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ Đất đai 16/05/2022
9 1336/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện công tác giám định tư pháp Tài nguyên-Môi trường 16/05/2022
10 1345/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, tập hợp, bổ sung tài liệu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Tư pháp 16/05/2022
11 1335/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với các dự án có điều chỉnh quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Đất đai 16/05/2022
12 1334/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025 Kinh tế - Tài chính 16/05/2022
13 1333/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án Khu nhà ở thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ Đất đai 16/05/2022
14 1332/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) Đất đai 16/05/2022
15 1331/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát pháp luật về đấu giá tài sản Đất đai 16/05/2022
16 1330/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng đoạn tường rào bị nghiêng, đổ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Xây dựng cơ bản 16/05/2022
17 1329/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng đoạn tường rào giáp nhà dân bị đổ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Xây dựng cơ bản 16/05/2022
18 1328/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao thị xã Từ Sơn Xây dựng cơ bản 16/05/2022
19 1327/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tình hình thực hiện dự án do Xí nghiệp giấy Hợp Tiến (TN) làm chủ đầu tư tại thành phố Bắc Ninh Đất đai 16/05/2022
20 1326/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 Kinh tế - Tài chính 16/05/2022
Trang 1/2895|<<123456>>|