Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 61415
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 764/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Huy Đằng, Vũ Đức Thắng thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình Thanh tra 22/03/2023
2 765/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chủ trương duy tu sửa chữa các bể nước phục vụ PCCCR năm 2023. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 22/03/2023
3 766/UBND-NN Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 22/03/2023
4 768/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 Xây dựng cơ bản 22/03/2023
5 770/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc tiến độ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghiệp đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao Xây dựng cơ bản 22/03/2023
6 763/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Đỗ Kiêm Bồng thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ Thanh tra 22/03/2023
7 762/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Đăng Hải, khu Thượng, phường Khắc Niệm Thanh tra 22/03/2023
8 771/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc, tham gia ý kiến đối với Quy định của Bộ Chính trị Kinh tế - Tổng hợp 22/03/2023
9 761/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Đỗ Chính, thôn Thụy Mão, xã Mão Điền Thanh tra 22/03/2023
10 760/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của một số công dân tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 22/03/2023
11 759/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của một số công dân tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 22/03/2023
12 772/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 Kinh tế - Tổng hợp 22/03/2023
13 758/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại dự án Khu nhà ở thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 22/03/2023
14 773/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Tiên Du Kinh tế - Tổng hợp 22/03/2023
15 774/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kinh tế - Tổng hợp 22/03/2023
16 775/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện quy định về đầu tư, thuê, mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước Xây dựng cơ bản 22/03/2023
17 65/UBND-KTTH Công văn của UBND tỉnh về việc báo cáo nguồn và nhu cầu thực hiện CCTL năm 2021, 2022 Kinh tế - Tài chính 22/03/2023
18 64/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023 Lao động - Thương binh - Xã hội 22/03/2023
19 776/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi tên đường trong KCN Yên Phong Xây dựng cơ bản 22/03/2023
20 777/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thí điểm sản phẩm chuyển đổi số cho tỉnh Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 22/03/2023
Trang 1/3071|<<123456>>|