Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 58897
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 2291/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) Văn hoá - Thể thao - Du lịch 10/08/2022
2 2290/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg Lao động - Thương binh - Xã hội 10/08/2022
3 2289/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tái cấu trúc quy trình thực hiện TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn Tư pháp 10/08/2022
4 2288/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Kinh tế - Tài chính 10/08/2022
5 2287/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh quản lý Kinh tế - Tài chính 10/08/2022
6 2286/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án ĐTXD đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, thuộc trách nhiệm của tỉnh Bắc Ninh Xây dựng cơ bản 10/08/2022
7 2285/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án ĐTXD tuyến nhánh giao thông hướng Lạng Sơn đi Quảng Ninh thuộc nút giao QL.18 với QL.1A Xây dựng cơ bản 10/08/2022
8 404/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025 Y tế 10/08/2022
9 403/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Lao động - Thương binh - Xã hội 10/08/2022
10 2283/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền trong năm 2022 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 09/08/2022
11 2284/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 07/2022 Kinh tế - Tổng hợp 09/08/2022
12 2282/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 Giáo dục - Đào tạo 09/08/2022
13 2281/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh Tài nguyên-Môi trường 09/08/2022
14 2280/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Hoàng Phát Tài nguyên-Môi trường 09/08/2022
15 2279/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc giải quyết đơn của một số công dân thôn Chi Trung, xã Tân Chi Thanh tra 09/08/2022
16 2278/UBND-TNMT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Kinh Bắc Star Tài nguyên-Môi trường 09/08/2022
17 2277/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Kinh tế - Tổng hợp 09/08/2022
18 2276/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc thống kê các chức danh, chức vụ phục vụ hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công Kinh tế - Tổng hợp 09/08/2022
19 2274/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh lý tài sản cố định Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống Kinh tế - Tổng hợp 09/08/2022
20 2273/UBND-NC Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP Nội vụ 09/08/2022
Trang 1/2945|<<123456>>|