Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 64023
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 3266/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Kinh tế - Tài chính 20/09/2023
2 3265/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 20/09/2023
3 3264/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét, bổ sung vốn cho công tác lập quy hoạch Kinh tế - Tài chính 20/09/2023
4 3263/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Kinh tế - Tài chính 20/09/2023
5 3262/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Kinh tế - Tài chính 20/09/2023
6 3261/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và nhu cầu đối với Trung tâm dữ liệu quốc gia Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 20/09/2023
7 3260/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương Công thương 20/09/2023
8 3259/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 20/09/2023
9 3258/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dự thảo bài tham luận tham dự diễn đàn Kinh tế - Tài chính 20/09/2023
10 3257/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề xuất khởi công, khánh thành một số dự án, công trình trọng điểm của tỉnh Kinh tế - Tài chính 20/09/2023
11 3256/UBND-KTTH Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Kinh tế - Tài chính 20/09/2023
12 3255/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số Việt Nam phiên bản 3.0 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 20/09/2023
13 3254/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2023 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 20/09/2023
14 3253/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của công dân Thanh tra 20/09/2023
15 123/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2023 Nội vụ 20/09/2023
16 294/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 V/v Thông qua chủ trương Đề án tái cấu trúc mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 19/09/2023
17 3250/UBND-KGVX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Y tế 19/09/2023
18 3249/UBND-XDCB Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đoàn công tác của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số đi dự Hội thảo Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 19/09/2023
19 3248/UBND-VX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiếp sóng truyền hình trực tiếp Khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIV tại Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 19/09/2023
20 3247/UBND-VX Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 19/09/2023
Trang 1/3202|<<123456>>|