(BNP) - Nằm trên khu đất cao, giữa cánh đồng thuộc khu phố Rích Gạo, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, khu di tích lăng vua Lê Uy Mục và Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận - Mẹ vua Lê Uy Mục đang được trùng tu, tôn tạo, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương.