(BNP) - Quần thể di tích Đình, Đền, Chùa Phong Xá nằm ở trung tâm xã Đông Phong, huyện Yên Phong. Vào khoảng thế kỷ XVII, nơi đây là một cụm danh thắng đẹp, trung tâm tín ngưỡng lớn. Tuy nhiên, các công trình này đã bị phá hủy hoàn toàn do yêu cầu tiêu thổ kháng chiến. Hòa bình lập lại, nhân dân địa phương đã xây dựng lại các di tích, trên cơ sở giữ nguyên lối kiến trúc văn hóa.