Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) – Với mục tiêu phát huy tính tự chủ của nông dân, mô hình làng Nông thôn mới (NTM) duy nhất tại Bắc Ninh theo kiểu Saemaul Undong của Hàn Quốc được triển khai thí điểm tại thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ hy vọng sẽ tạo luồng gió mới vào chương trình xây dựng NTM hiện nay.