Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh (BQL) đã đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các KCN, đưa Bắc Ninh vươn lên là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư.