Ngày 30 tháng 6 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

(BNP) – The memorial house of Nguyen Van Cu's family located in Phu Khe Thuong quarter, Phu Khe ward, Tu Son city. His grandfather built it in the late 19th century on the land left by his ancestors.