Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về " Đề án mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách đối với DQTV" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có kèm Dự thảo)

Từ ngày : 29/10/2020
Đến ngày : 29/11/2020
2

Lấy ý kiến dự thảo về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 22/10/2020
Đến ngày : 22/11/2020
3

Lấy ý kiến dự thảo về việc xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh (Kèm Dự thảo và Tờ trình)

Từ ngày : 16/10/2020
Đến ngày : 16/11/2020
4

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (Có tài liệu đính kèm)

Từ ngày : 14/10/2020
Đến ngày : 14/11/2020
5Lấy ý kiến vào dự thảo quy định Chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 09/10/2020
Đến ngày : 09/11/2020
6

Lấy ý kiến dự thảo về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2020 (có Dự thảo đi kèm)

Từ ngày : 08/10/2020
Đến ngày : 08/11/2020
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến dự thảo về việc Quy định về một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường  khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Kèm theo Báo cáo, Dự thảo và Tờ trình)

Từ ngày : 15/09/2020
Đến ngày : 15/10/2020
2

Lấy ý kiến dự thảo về việc dự thảo “Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Yên Phong năm 2020" (Có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 04/09/2020
Đến ngày : 01/10/2020
3

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo quyết định bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp số 24 để các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 (Có Dự thảo Quyết định và Tờ trình số 1773/TTr-SXD ngày 21/8/2020 của Sở Xây dựng gửi kèm theo)

Từ ngày : 24/08/2020
Đến ngày : 24/09/2020
4

Lấy ý kiến dự thảo về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “Quy định chế độ, chính sách đối với mạng lưới thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” ( Kèm dự thảo)

Từ ngày : 11/08/2020
Đến ngày : 10/09/2020
5

Lấy ý kiến dự thảo về việc đóng góp ý kiến Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý, trình tự thực hiện và lựa chọn chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có Dự thảo đi kèm)

Từ ngày : 04/08/2020
Đến ngày : 04/09/2020
6

Lấy ý kiến dự thảo về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025 ( Có kèm Tờ trình, Quyết định và kế hoạch).

Từ ngày : 04/08/2020
Đến ngày : 04/09/2020
7

Lấy ý kiến dự thảo về việc đề nghị tham gia góp ý vào Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 04/08/2020
Đến ngày : 04/09/2020
8

Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Kèm Dự thảo)

Từ ngày : 30/07/2020
Đến ngày : 30/08/2020
9

Lấy ý kiến dự thảo về việc đề nghị tham gia góp ý vào Chương trình “Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030” và Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Có dự thảo Chương trình, Đề án gửi kèm)

Từ ngày : 30/07/2020
Đến ngày : 30/08/2020
10

Lấy ý kiến bổ sung đối tượng hỗ trợ tham gia BHYT đối với các đối tượng là chức sắc, chức việc, nhà tu hành đạo Phật giáo và đạo Công giáo đang sinh hoạt và hoạt động tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 23/07/2020
Đến ngày : 23/08/2020
11

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 11/07/2020
Đến ngày : 11/08/2020
12Lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX
Từ ngày : 03/06/2020
Đến ngày : 03/08/2020
13Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại những dự án đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 25/06/2020
Đến ngày : 25/07/2020
14Lây ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 22/06/2020
Đến ngày : 22/07/2020
15Lấy ý kiến Dự thảo Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Từ ngày : 20/06/2020
Đến ngày : 20/07/2020
16

Lấy ý kiến dự thảo về việc hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025 (có kèm dự thảo và tờ trình)

Từ ngày : 12/06/2020
Đến ngày : 12/07/2020
17Lấy ý kiến Dự thảo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Từ ngày : 09/06/2020
Đến ngày : 09/07/2020
18Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 
Từ ngày : 26/05/2020
Đến ngày : 26/06/2020
19Lấy ý kiến Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 08/05/2020
Đến ngày : 08/06/2020
20

Lấy ý kiến dự thảo về việc thông qua Tờ trình 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có Dự thảo Tờ trình và Quyết định kèm theo)

Từ ngày : 28/04/2020
Đến ngày : 28/05/2020
Số dòng / trangTrang 1/11|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)