Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục tỉnh Bắc Ninh (Có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 21/01/2021
Đến ngày : 21/02/2021
2Lây ý kiến vào Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng Thông tin điện tử thành phần
Từ ngày : 20/01/2021
Đến ngày : 20/02/2021
3

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc "Kế hoạch phòng , chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025" (có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 06/01/2021
Đến ngày : 07/02/2021
4

Lấy ý kiến dự thảo về việc  "điều chỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" (có kèm dự thảo)

Từ ngày : 05/01/2021
Đến ngày : 05/02/2021
5

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc dự thảo Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có kèm Dự thảo Quyết định và Tờ trình)

Từ ngày : 31/12/2020
Đến ngày : 31/01/2021
6

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành quy định định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (Có kèm Tờ trình và Quyết định)

Từ ngày : 31/12/2020
Đến ngày : 31/01/2021
7

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có kèm dự thảo)

Từ ngày : 24/12/2020
Đến ngày : 24/01/2021
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc Dự thảo Quyết định “Quy định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại những dự án đã được đầu tư hạ tầng cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” (Có kèm thảo Dự thảo).

Từ ngày : 30/11/2020
Đến ngày : 30/12/2020
2

Lấy ý kiến dự thảo về việc dự thảo Quy định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại những dự án đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” (Có kèm dự thảo)

Từ ngày : 30/11/2020
Đến ngày : 30/12/2020
3

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở, ngành thuộc UBND tỉnh (kèm Tờ trình và Quyết định)

Từ ngày : 25/11/2020
Đến ngày : 25/12/2020
4

Lấy ý kiến dự thảo văn bản về việc dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cai nghiện tự nguyện (Có kèm theo NQ)

Từ ngày : 18/11/2020
Đến ngày : 18/12/2020
5

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP (Có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 06/11/2020
Đến ngày : 05/12/2020
6

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý và đầu tư một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có kèm theo dự thảo)

Từ ngày : 05/11/2020
Đến ngày : 05/12/2020
7

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 30/10/2020
Đến ngày : 30/11/2020
8

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về " Đề án mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách đối với DQTV" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có kèm Dự thảo)

Từ ngày : 29/10/2020
Đến ngày : 29/11/2020
9

Lấy ý kiến dự thảo về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 22/10/2020
Đến ngày : 22/11/2020
10

Lấy ý kiến dự thảo về việc xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh (Kèm Dự thảo và Tờ trình)

Từ ngày : 16/10/2020
Đến ngày : 16/11/2020
11

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (Có tài liệu đính kèm)

Từ ngày : 14/10/2020
Đến ngày : 14/11/2020
12Lấy ý kiến vào dự thảo quy định Chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 09/10/2020
Đến ngày : 09/11/2020
13

Lấy ý kiến dự thảo về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2020 (có Dự thảo đi kèm)

Từ ngày : 08/10/2020
Đến ngày : 08/11/2020
14

Lấy ý kiến dự thảo về việc Quy định về một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường  khu vực nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Kèm theo Báo cáo, Dự thảo và Tờ trình)

Từ ngày : 15/09/2020
Đến ngày : 15/10/2020
15

Lấy ý kiến dự thảo về việc dự thảo “Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Yên Phong năm 2020" (Có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 04/09/2020
Đến ngày : 01/10/2020
16

Lấy ý kiến dự thảo về việc Dự thảo quyết định bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp số 24 để các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 (Có Dự thảo Quyết định và Tờ trình số 1773/TTr-SXD ngày 21/8/2020 của Sở Xây dựng gửi kèm theo)

Từ ngày : 24/08/2020
Đến ngày : 24/09/2020
17

Lấy ý kiến dự thảo về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “Quy định chế độ, chính sách đối với mạng lưới thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” ( Kèm dự thảo)

Từ ngày : 11/08/2020
Đến ngày : 10/09/2020
18

Lấy ý kiến dự thảo về việc đóng góp ý kiến Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý, trình tự thực hiện và lựa chọn chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có Dự thảo đi kèm)

Từ ngày : 04/08/2020
Đến ngày : 04/09/2020
19

Lấy ý kiến dự thảo về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025 ( Có kèm Tờ trình, Quyết định và kế hoạch).

Từ ngày : 04/08/2020
Đến ngày : 04/09/2020
20

Lấy ý kiến dự thảo về việc đề nghị tham gia góp ý vào Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( Có kèm theo Dự thảo)

Từ ngày : 04/08/2020
Đến ngày : 04/09/2020
Số dòng / trangTrang 1/12|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)