Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến dự thảo Quy định trình tự thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Từ ngày : 19/04/2019
Đến ngày : 19/05/2019
2Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh
Từ ngày : 01/04/2019
Đến ngày : 01/05/2019
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến vào Dự thảo quy định chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế  tại địa phương và quy định đối tượng, mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 04/03/2019
Đến ngày : 04/04/2019
2Lấy ý kiến vào Dự thảo quy định nội dung và mức chi  thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Ninh bảo đảm
Từ ngày : 04/03/2019
Đến ngày : 04/04/2019
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định giá dịch vụ trông giữ xe và chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 01/03/2019
Đến ngày : 01/04/2019
4Lấy ý kiến Dự thảo Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 28/02/2019
Đến ngày : 28/03/2019
5Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, chăm sóc hậu đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 27/02/2019
Đến ngày : 27/03/2019
6Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành bổ sung Bảng đơn giá để tính lệ phí trước bạ nhà cửa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 13/02/2019
Đến ngày : 13/03/2019
7Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 25/01/2019
Đến ngày : 25/02/2019
8Lấy ý kiến Nhân dân về danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú
Từ ngày : 18/12/2018
Đến ngày : 18/01/2019
9Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tổng thể BVMT tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025.
Từ ngày : 12/12/2018
Đến ngày : 12/01/2019
10Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Quyết định ban hành hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 05/12/2018
Đến ngày : 05/01/2019
11Lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến về Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 01/12/2018
Đến ngày : 31/12/2018
12Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 21/11/2018
Đến ngày : 21/12/2018
13Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 05/11/2018
Đến ngày : 05/12/2018
14Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý
Từ ngày : 05/11/2018
Đến ngày : 05/12/2018
15Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 05/11/2018
Đến ngày : 05/12/2018
16Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 01/11/2018
Đến ngày : 01/12/2018
17Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 09/10/2018
Đến ngày : 09/11/2018
18Lấy ý kiến dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
Từ ngày : 27/09/2018
Đến ngày : 27/10/2018
19Lấy ý kiến dự thảo vào Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục  các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 20/09/2018
Đến ngày : 20/10/2018
20Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới huyện Gia Bình và huyện Quế Võ
Từ ngày : 20/09/2018
Đến ngày : 20/10/2018
Số dòng / trangTrang 1/8|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)