Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

 

Từ ngày : 25/09/2017
Đến ngày : 25/10/2017
2

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 13/09/2017
Đến ngày : 13/10/2017
3

Lấy ý kiến vào dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030

Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch

Từ ngày : 28/08/2017
Đến ngày : 28/09/2017
4

Lấy ý kiến tham gia về thông tin hồ sơ còn tồn đọng đề nghị xác nhận Liệt sỹ

Danh sách hồ sơ tồn đọng

Từ ngày : 13/09/2017
Đến ngày : 28/09/2017
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 16/08/2017
Đến ngày : 16/09/2017
2

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác; tập kết; vận chuyển trái phép về: Cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 07/08/2017
Đến ngày : 07/09/2017
3

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 21/07/2017
Đến ngày : 21/08/2017
4

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định cơ chế cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 20/07/2017
Đến ngày : 20/08/2017
5

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định về Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh.

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 18/07/2017
Đến ngày : 18/08/2017
6

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước  giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 07/08/2017
Đến ngày : 15/08/2017
7

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định về quy chế sử dụng vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 14/07/2017
Đến ngày : 14/08/2017
8

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định phân cấp thực hiện và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 14/07/2017
Đến ngày : 14/08/2017
9

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT Chuyên và 8 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo NQ HĐND tỉnh

Từ ngày : 05/07/2017
Đến ngày : 05/08/2017
10

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết về việc Hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 05/07/2017
Đến ngày : 05/08/2017
11

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND

Dự thảo Quyết định của UBND

Dự thảo Tờ trình của UBND

Từ ngày : 30/06/2017
Đến ngày : 30/07/2017
12

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Dự thảo Tờ trình

Từ ngày : 19/06/2017
Đến ngày : 19/07/2017
13

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Dự thảo Tờ trình

Từ ngày : 13/06/2017
Đến ngày : 14/07/2017
14

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải và nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh

Từ ngày : 13/06/2017
Đến ngày : 14/07/2017
15

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 12/06/2017
Đến ngày : 12/07/2017
16Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo ngân sách.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Phụ lục

Từ ngày : 02/06/2017
Đến ngày : 02/07/2017
17Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách để cho vay đối với người  nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Bắc Ninh.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 02/06/2017
Đến ngày : 02/07/2017
18Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định một số nội dung theo quy định của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Từ ngày : 02/06/2017
Đến ngày : 02/07/2017
19

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý  quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 31/05/2017
Đến ngày : 30/06/2017
20

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Từ ngày : 26/05/2017
Đến ngày : 26/06/2017
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)