Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến vào dự thảo quy chế và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 14/03/2018
Đến ngày : 14/04/2018
2Lấy ý kiến vào dự thảo quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với  công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 14/03/2018
Đến ngày : 14/04/2018
3

Lấy ý kiến vào dự thảo bãi bỏ quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

 

Từ ngày : 12/03/2018
Đến ngày : 12/04/2018
4Lấy ý kiến vào dự thảo quy định phân cấp quản lí tài sản công  tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lí
Từ ngày : 09/03/2018
Đến ngày : 09/04/2018
5

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 28/02/2018
Đến ngày : 28/03/2018
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 07/02/2018
Đến ngày : 07/03/2018
2Lấy ý kiến vào dự thảo về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
Từ ngày : 31/01/2018
Đến ngày : 28/02/2018
3

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 25/12/2017
Đến ngày : 25/01/2018
4

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 18/12/2017
Đến ngày : 18/01/2018
5

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân  tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 14/12/2017
Đến ngày : 14/01/2018
6

Lấy ý kiến vào dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 14/12/2017
Đến ngày : 14/01/2018
7

Lấy ý kiến vào dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 01/12/2017
Đến ngày : 31/12/2017
8

Lấy ý kiến vào dự thảo Đồ án quy hoạch hệ thống hạ tầng, đường dây thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Đồ án Quy hoạch

Từ ngày : 21/11/2017
Đến ngày : 21/12/2017
9

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị Quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 16/11/2017
Đến ngày : 16/12/2017
10

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức thu và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 15/11/2017
Đến ngày : 15/12/2017
11

Lấy ý kiến vào dự thảo về mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 06/11/2017
Đến ngày : 06/12/2017
12

Lấy ý kiến vào dự thảo ban hành bảng quy định tỷ lệ phân trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017 - 2020

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 06/11/2017
Đến ngày : 06/12/2017
13

Lấy ý kiến vào dự thảo ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 03/11/2017
Đến ngày : 03/12/2017
14

Lấy ý kiến tham gia về thông tin hồ sơ còn tồn đọng đề nghị xác nhận Liệt sỹ

Danh sách hồ sơ tồn đọng

Từ ngày : 02/11/2017
Đến ngày : 02/12/2017
15

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thạo Quy định

Từ ngày : 02/11/2017
Đến ngày : 02/12/2017
16

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện , thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 01/11/2017
Đến ngày : 01/12/2017
17

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

 

Từ ngày : 01/11/2017
Đến ngày : 01/12/2017
18

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 20/10/2017
Đến ngày : 20/11/2017
19

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 20/10/2017
Đến ngày : 20/11/2017
20

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 19/10/2017
Đến ngày : 19/11/2017
Số dòng / trangTrang 1/5|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)