Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 
Từ ngày : 26/05/2020
Đến ngày : 26/06/2020
2Lấy ý kiến Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 08/05/2020
Đến ngày : 08/06/2020
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến dự thảo về việc thông qua Tờ trình 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Có Dự thảo Tờ trình và Quyết định kèm theo)

Từ ngày : 28/04/2020
Đến ngày : 28/05/2020
2Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng để thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 16/04/2020
Đến ngày : 16/05/2020
3

Lấy ý kiến dự thảo về việc góp ý vào đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025

Từ ngày : 09/04/2020
Đến ngày : 09/05/2020
4

Lấy ý kiến dự thảo về việc Nghị quyết Quy định chính sách đặc thù về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Từ ngày : 08/04/2020
Đến ngày : 08/05/2020
5

Lấy ý kiến dự thảo về việc xin ý kiến bổ sung đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT

Từ ngày : 27/03/2020
Đến ngày : 27/04/2020
6

Lấy ý kiến dự thảo về Nghị quyết quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ( có dự thảo kèm theo).

Từ ngày : 27/03/2020
Đến ngày : 27/04/2020
7

Lấy ý kiến dự thảo về việc điều chỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 11/03/2020
Đến ngày : 11/04/2020
8

Lấy ý kiến dự thảo về việc "Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê mua và thuê nhà ở thuộc thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp và các dự án nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 11/03/2020
Đến ngày : 11/04/2020
9

Lấy ý kiến dự thảo về Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Từ ngày : 11/03/2020
Đến ngày : 11/04/2020
10

Lấy ý kiến dự thảo báo cáo tình hình trang trại và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC; chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh (có kèm theo các dự thảo)

Từ ngày : 05/03/2020
Đến ngày : 05/04/2020
11

Lấy ý kiến dự thảo “Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” 

Từ ngày : 03/03/2020
Đến ngày : 03/04/2020
12Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 27/02/2020
Đến ngày : 27/03/2020
13

Lấy ý kiến dự thảo quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (có 02 dự thảo kèm theo)

Từ ngày : 26/02/2020
Đến ngày : 26/03/2020
14Dự thảo Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN tỉnh Bắc Ninh  (có dự thảo Quy chế phối hợp kèm theo)
Từ ngày : 05/02/2020
Đến ngày : 10/03/2020
15Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 01/02/2020
Đến ngày : 01/03/2020
16Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy định về công tác trực ban, họp và ban hành công điện chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai
Từ ngày : 20/01/2020
Đến ngày : 20/02/2020
17Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh
Từ ngày : 13/01/2020
Đến ngày : 13/02/2020
18Dự thảo về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Từ ngày : 02/01/2020
Đến ngày : 02/02/2020
19Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Khoản 1 Điều 12 của Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh kèm theo QĐ số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh
Từ ngày : 05/12/2019
Đến ngày : 05/01/2020
20

Lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lương Tài năm 2019

Từ ngày : 12/12/2019
Đến ngày : 31/12/2019
Số dòng / trangTrang 1/10|<<12345>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)