Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Ông Nguyễn Tử Quỳnh tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

  28/06/2016 10:29 Số lượt xem: 5306
  (BNP) - Tiếp tục chương trình làm việc, sau khi tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh đã tiến hành bầu ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh.

  Sau khi nghe Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang trình bày Tờ trình và sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
   
  Kết quả, với 51/51 phiếu tán thành (100% đại biểu có mặt), ông Nguyễn Tử Quỳnh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
   

  Thường trực Tỉnh ủy - HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh.

  Cũng tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.
   
  Sau khi hoàn thành các thủ tục theo luật định, Kỳ họp đã bầu các ông: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 51/51 phiếu tán thành (100% đại biểu có mặt).

   
  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
  ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TỬ QUỲNH, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH, NHIỆM KỲ 2016- 2021

    

     Họ và tên Khai sinh: NGUYỄN TỬ QUỲNH.

     Sinh ngày: 02 tháng 09 năm 1959.

     Quê quán: Phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

     Dân tộc: Kinh.

     Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Toán kinh tế.

     Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

   
  Tóm tắt quá trình công tác:

   

  - Từ tháng 10 năm 1981 đến tháng 6 năm 1984: Cán bộ Xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc Tân Dĩnh, Ty Nông nghiệp Hà Bắc.

  - Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 7 năm 1988: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc Tân Dĩnh, Ty Nông nghiệp Hà Bắc.

  - Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 10 năm 1994: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Sở Nông nghiệp Hà Bắc; Ủy viên BCH Công đoàn thị xã Bắc Giang, Chủ tịch Công đoàn Sở Nông nghiệp Hà Bắc.

  - Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 12 năm 1996: Chi ủy viên Chi bộ - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Địa chính Hà Bắc.

  - Từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 12 năm 1999: Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở Địa chính Bắc Ninh.

  -Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 9 năm 2003: Tỉnh ủy viên - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Địa Chính Bắc Ninh.

  - Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 4 năm 2008: Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

  - Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 10 năm 2008: Tỉnh ủy viên – Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

  - Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 6 năm 2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

  - Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

  - Từ tháng 5 năm 2015 – đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

  S.T-T.H