DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

23/12/2022 10:35

STT

TÊN CÁC TRƯỜNG HỌC

ĐỊA CHỈ

SĐT

I

TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG PT NHIỀU CẤP HỌC

1

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Khu Hồ Ngọc Lân 4, Đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223 822 304

2

Trường THPT Hàn Thuyên

Đường Hàn Thuyên, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0223821399

3

Trường THPT Lý Nhân Tông

Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0222.3861.439

4

Trường THPT Nguyễn Du

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0222.3828.581

5

Trường THPT Yên Phong 1

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

0222.3860.237

6

Trường THPT Yên Phong 2

Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

7

Trường PTNK Thể Dục Thể Thao, Olympic

Phường Trang Hạ, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

02222217877

8

Trường Phổ thông liên cấp Lương Thế Vinh

Đường Nguyễn Cao Nhạc, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh

0222 6282 181

9

Trường THPT Hoàng Quốc Việt

Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

10

Trường THPT Hàm Long

Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223621556

11

Trường THPT Lê Văn Thịnh

Đường Lê Văn Thịnh, Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0241.3556415

12

Trường THPT Gia Bình số 1

Phố Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh

0222.3868425

13

Trường THPT Lý Thái Tổ

Phường Đình Bảng, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

0241.3841745  0241.3842529

14

Trường THPT Lý Thường Kiệt

Phố Và, phường Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223830901

15

Trường THPT Lương Tài

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

(0222) 3867255

16

Trường THPT Lương Tài 2

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

17

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Xã Phù Khê, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

(0241) 3754379

18

Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo

Số 88 - Nguyễn Đăng Đạo, Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

02413.710 828

19

Trường THPT Quế Võ số 1

Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

0214.3.863.262

20

Trường THPT Quế Võ số 2

Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

21

Trường THPT Quế Võ số 3

Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

02413.629.668

II

Huyện Gia Bình

1

Trường mầm non

1.1

Trường mầm non Bình Dương

Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223506430

1.2

Trường mầm non Cao Đức

Xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

1.3

Trường mầm non Giang Sơn

Xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh

1.4

Trường mầm non Hoàng Đăng Miện

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

02223506651

1.5

Trường mầm non Lãng Ngâm

 Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0968.199038

1.6

Trường mầm non Nhân Thắng

Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

(02413)878352

1.7

Trường mầm non Quỳnh Phú

Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

1.8

Trường mầm non Song Giang

Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

1.9

Trường mầm non Thái Bảo

Xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

1.10

Trường mầm non Thị Trấn Gia Bình

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

1.11

Trường mầm non Vạn Ninh

Xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223506296

1.12

Trường mầm non Xuân Lai

Xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

1.13

Trường mầm non Đông Cứu

Thôn Yên Việt, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0365467768

1.14

Trường mầm non Đại Bái

Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0223668667

1.15

Trường mầm non Đại Lai

Xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Bình Dương

Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0222.222.1126

2.2

Trường tiểu học Cao Đức

Xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Giang Sơn

Xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223868747

2.4

Trường tiểu học Lãng Ngâm

Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0387726935

2.5

Trường tiểu học Nhân Thắng

Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0222221696

2.6

Trường tiểu học Quỳnh Phú

Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2.7

Trường tiểu học Song Giang

Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2.8

Trường tiểu học Thái Bảo

Xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223608243

2.9

Trường tiểu học Thị trấn Gia Bình

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2.10

Trường tiểu học Vạn Ninh

Xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2.11

Trường tiểu học Xuân Lai

Xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2.12

Trường tiểu học Đông Cứu

Xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

2.13

Trường tiểu học Đại Bái

Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223608215

2.14

Trường tiểu học Đại lai

Xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS Bình Dương

Đìa, Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh

02223664563

3.2

Trường THCS Cao Đức

Trại Than, Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh

02223506166

3.3

Trường THCS Giang Sơn

Xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

3.4

Trường THCS Lãng Ngâm

Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

3.5

Trường THCS Lê Văn Thịnh

TT Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

0222 3 556 235

3.6

Trường THCS Nhân Thắng

Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

3.7

Trường THCS Quỳnh Phú

Thủ Pháp, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh

02226558826

3.8

Trường THCS Song Giang

Từ Ái, Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh

(0222)3506998

3.9

Trường THCS Thái Bảo

Thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo,Gia Bình, Bắc Ninh

02413666402

3.10

Trường THCS Thị trấn Gia Bình

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

091 2612878

3.11

Trường THCS Vạn Ninh

Thôn Xuân Dương, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223665496

3.12

Trường THCS Xuân Lai

Xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

(0222)3605912

3.13

Trường THCS Đông Cứu

Bảo Tháp, Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh

(0241)3868783

3.14

Trường THCS Đại Bái

Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh


(0241) 3668081

3.15

Trường THCS Đại Lai

Thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

(0241) 3667614

III

Huyện Thuận Thành

1

Trường mầm non

1.1

Trường mầm non Mão Điền

Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.2

Trường mầm non Nghĩa Đạo

Xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.3

Trường mầm non Nguyệt Đức

Xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.4

Trường mầm non Ngũ Thái

Xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.5

Trường mầm non Ninh Xá 1

Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.6

Trường mầm non Ninh Xá 2

Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

0969389558

1.7

Trường mầm non Song Hồ

Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.8

Trường mầm non Song Liễu

Xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.9

Trường mầm non Thanh Khương

Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.10

Trường mầm non Thị trấn Hồ

Thị trấn Hồ,huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.11

Trường mầm non Trí Quả

Xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.12

Trường mầm non Trạm Lộ

Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.13

Trường mầm non Xuân Lâm

Xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.14

Trường mầm non Liên Cơ

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.15

Trường mầm non Đình Tổ số1

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.16

Trường mầm non Đình Tổ số 2

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.17

Trường mầm non Đại Đồng Thành số 1

Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

1.18

Trường mầm non Đại Đồng Thành số 2

Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Gia Đông số 1

Xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.2

Trường tiểu học Gia Đông số 2

Xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Hoài Thượng

Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.4

Trường tiểu học Hà Mãn

Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.5

Trường tiểu học Mão Điền số 1

Thôn Ngòi, xã Mão Điền huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.6

Trường tiểu học Mão Điền số 2

Xã Mão Điền huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.7

Trường tiểu học  Nghĩa Đạo

Xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.8

Trường tiểu học Nguyễn Gia Thiều

Xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.9

Trường tiểu học Nguyễn Lượng Thái

Xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.10

Trường tiểu học Nguyệt Đức

Xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.11

Trường tiểu học Ninh Xá

Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.12

Trường tiểu học Song Hồ

Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.13

Trường tiểu học Song Liễu

Xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.14

Trường tiểu học Thanh Khương

Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

02223866346

2.15

Trường tiểu học Thị trấn Hồ số 1

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.16

Trường tiểu học Thị trấn Hồ số 2

Thôn Cả,Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.17

Trường tiểu học Trí Quả

Xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

0222866551

2.18

Trường tiểu học Trạm Lộ

Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.19

Trường tiểu học Xuân Lâm

Xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.20

Trường tiểu học Đình Tổ số 1

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.21

Trường tiểu học Đình Tổ số 2

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.22

Trường tiểu học Đại Đồng Thành số 1

Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2.23

Trường tiểu học Đại Đồng Thành số 2

Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS Nguyễn Quang Bật

Xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.2

Trường THCS Hoài Thượng

Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.3

Trường THCS Hà Mãn

Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.4

Trường THCS Mão Điền

 Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.5

Trường THCS Nghĩa Đạo

Xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.6

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.7

Trường THCS Nguyễn Thị Định

Xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.8

Trường THCS Nguyệt Đức

Xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.9

Trường THCS Ninh Xá

Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

0222.3866641

3.10

Trường THCS Song Hồ

Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.11

Trường THCS Song Liễu

Xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.12

Trường THCS Thanh Khương

Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.13

Trường THCS  Thị trấn Hồ

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.14

Trường THCS Trí Quả

Xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.15

Trường THCS Trạm Lộ

Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.16

Trường THCS Vũ Kiệt

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.17

Trường THCS Xuân Lâm

Xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.18

Trường THCS Đình Tổ

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.19

Trường THCS Đại Đồng Thành

Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

IV

Huyện Yên Phong

1

Trường mần non

1.1

Trường mần non Dũng Liệt

Xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.2

Trường mần non Hòa Tiến

Xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.3

Trường mần non Long Châu

Xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.4

Trường mần non Tam Giang

Xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.5

Trường mần non Tam Đa

Xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.6

Trường mần non Thụy Hòa

Xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

02413682889

1.7

Trường mần non Thị trấn Chờ số 1

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

0912581606

1.8

Trường mần non Thị trấn Chờ số 2

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.9

Trường mần non Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

1.10

Trường mần non Văn Môn

Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.11

Trường mần non Yên Phụ

Thôn Cầu Gạo, Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

0241-3883108

1.12

Trường mần non Yên Trung

Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.13

Trường mần non Liên Cơ

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.14

Trường mần non Đông Phong

Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.15

Trường mần non Đông Thọ

Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

1.16

Trường mần non Đông Tiến

Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Dũng Liệt

Xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.2

Trường tiểu học Hoà Tiến

Xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Long Châu

Xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.4

Trường tiểu học Tam Giang

Xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.5

Trường tiểu học Tam Đa số 1

Xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.6

Trường tiểu học Tam Đa số 2

Xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.7

Trường tiểu học Thụy Hòa

Xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.8

Trường tiểu học Thị trấn Chờ số 1

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.9

Trường tiểu học Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.10

Trường tiểu học Văn Môn

Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.11

Trường tiểu học Yên Phụ

Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.12

Trường tiểu học Yên Trung số 1

Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.13

Trường tiểu học Yên Trung số 2

Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.14

Trường tiểu học Đông Phong

Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.15

Trường tiểu học Đông Thọ

Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2.16

Trường tiểu học Đông Tiến

Thượng Thôn, Đông Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS Dũng Liệt

Xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.2

Trường THCS Hoà Tiến

Xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.3

Trường THCS Long Châu

Xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.4

Trường THCS Tam Giang

Nguyệt Cầu, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

3.5

Trường THCS Tam Đa

Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.6

Trường THCS Thụy Hòa

Xã Thụy Hòa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.7

Trường THCS Thị trấn Chờ

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.8

Trường THCS Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.9

Trường THCS Văn Môn

Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.10

Trường THCS Yên Phong

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

(0241) 3860 365

3.11

Trường THCS Yên Phụ

Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.12

Trường THCS Yên Trung

Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.13

Trường THCS Đông Phong

Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh

3.14

Trường THCS Đông Thọ

Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

3.15

Trường THCS Đông Tiến

Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

V

 Thành phố Từ Sơn

1

Trường mầm non

1.1

Trường mầm non Hương Mạc

Xã Hương Mạc, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1.2

Trường mầm non  Lý Khánh Văn

Phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1.3

Trường mầm non Phù Khê

Xã Phù Khê, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1.4

Trường mầm non  Đình Bảng 1

Phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1.5

Trường mầm non Đình Bảng 2

Khu phố Đình, Phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

02413 840370

1.6

Trường mầm non Đông Ngàn 1

Phường Đông Ngàn, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

1.7

Trường mầm non  Đồng kỵ số 1

Phố Tư, Đồng Kỵ, TP. Từ Sơn  Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Đông Ngàn

Phường Đông Ngàn, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2.2

Trường tiểu học Đồng Kỵ  2

Phường Đồng Kỵ, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Đồng Nguyên

Phường Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS Hương Mạc

Xã Hương Mạc, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.2

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

Xã Phù Khê, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.3

Trường THCS Phù Chẩn

Xã Phù Chẩn, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.4

Trường THCS Tam Sơn

Xã Tam Sơn, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.5

Trường THCS Trang Hạ

Phường Trang Hạ, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.6

Trường THCS Tân Hồng

Phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.7

Trường THCS Tương Giang

Phường Tương Giang, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh

02223832401

3.8

Trường THCS Từ Sơn

Phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.9

Trường THCS Đình Bảng

Phường Đình Bảng, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.10

Trường THCS Đông Ngàn

Phường Đông Ngàn, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.11

Trường THCS Đồng Kỵ

Phường Đồng Kỵ ,TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3.12

Trường THCS Đồng Nguyên

Phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

0222.3832.605

VI

Huyện Quế Võ

1

Trường mầm non

1.1

Trường mầm non Châu Phong

Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.2

Trường mầm non Cách Bi,

Xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.3

Trường mầm non Hán Quảng

Xã Hán Quảng, uyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.4

Trường mầm non  Mộ Đạo

Xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.5

Trường mầm non Ngọc Xá

Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.6

Trường mầm non Nhân Hòa

Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.7

Trường mầm non Phù Lãng

Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.8

Trường mầm non Phù Lương

Xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.9

Trường mầm non Phương Liễu

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.10

Trường mầm non Phượng Mao

Xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.11

Trường mầm non Quế Tân

Xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.12

Trường mầm non Thị trấn Phố Mới

Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.13

Trường mầm non Việt Hùng

Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.14

Trường mầm non Việt Thống

Xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.15

Trường mầm non Yên Giả

Xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

(0241)3.626.006

1.16

Trường mầm non Đào Viên

Xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1.17

Trường mầm non Đại Xuân

 Thôn Ngư Đại - xã Đại Xuân - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

1.18

Trường mầm non Đức Long

Xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Bằng An

Xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.2

Trường tiểu học Bồng Lai

Xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Chi Lăng

Xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.4

Trường tiểu học Châu Phong

Xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.5

Trường tiểu học Cách Bi

Xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.6

Trường tiểu học Hán Quảng

Xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.7

Trường tiểu học Mộ Đạo

Xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.8

Trường tiểu học Ngọc Xá

Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.9

Trường tiểu học Nhân Hòa

Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.10

Trường tiểu học Phù Lãng

Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.11

Trường tiểu học Phù Lương

Xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.12

Trường tiểu học Phương Liễu

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

02223704515

2.13

Trường tiểu học Phượng Mao

Xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.14

Trường tiểu học Quế Tân

Xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.15

Trường tiểu học Thị trấn Phố Mới

Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.16

Trường tiểu học Việt Hùng số 2

Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.17

Trường tiểu học Việt Hùng số 2

Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.18

Trường tiểu học Việt Thống

Xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.19

Trường tiểu học Yên Giả

Xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.20

Trường tiểu học Đào Viên

Xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.21

Trường tiểu học Đại Xuân

Xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

2.22

Trường tiểu học Đức Long

Xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS Bằng An

Xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.2

Trường THCS Bồng Lai

Thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

02413628840

3.3

Trường THCS Chi Lăng

Quế Ổ, Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Nin

(0241) 3863371

3.4

Trường THCS Châu Phong

Xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.5

Trường THCS Cách Bi

Xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.6

Trường THCS Hán Quảng

Xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.7

Trường THCS Mộ Đạo

Xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.8

Trường THCS Phượng Mao

Đường 36, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, T.Bắc Ninh

3.9

Trường THCS Nhân Hòa

Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.10

Trường THCS Phù Lãng

Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.11

Trường THCS Phù Lương

Xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.12

Trường THCS Phương Liễu

Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

0222.952.072

3.13

Trường THCS Phượng Mao

Xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.14

Trường THCS Quế Tân

Xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

(0222)3615518

3.15

Trường THCS Thị trấn Phố Mới

Khu 3, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.16

Trường THCS Việt Hùng

Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.17

Trường THCS Việt Thống

Xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.18

Trường THCS Yên Giả

Thôn La Miệt xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.19

Trường THCS Đào Viên

Xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

3.20

Trường THCS Đại Xuân

Thôn Xuân Bình, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

VII

Huyện Tiên Du

1

Trường mầm non

1.1

Trường mầm non Hoàn Sơn

Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0222.3.734.267

1.2

Trường mầm non Liên Bão 1

Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.3

Trường mầm non Liên Bão 2

Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.4

Trường mầm non Lạc Vệ 1

Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0222.3723.540

1.5

Trường mầm non Lạc Vệ 2

Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.6

Trường mầm non Minh Đạo

Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.7

Trường mầm non Nội Duệ

Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.8

Trường mầm non Phú Lâm số 1

Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.9

Trường mầm non Phú Lâm số 2

Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.10

Trường mầm non Phú Lâm số 3

Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.11

Trường mầm non Phật Tích

Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.12

Trường mầm non Thị trấn Lim số 1

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.13

Trường mầm non Thị trấn Lim số 2

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.14

Trường mầm non Tri Phương

Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.15

Trường mầm non Tân Chi

Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.16

Trường mầm non Việt Đoàn

Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.17

Trường mầm non  Đại Đồng 1

Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

1.18

Trường mầm non Đại Đồng 2

Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Cảnh Hưng

Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0222 83 83 82

2.2

Trường tiểu học Hiên Vân

Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Hoàn Sơn

Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.4

Trường tiểu học Liên Bão

Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.5

Trường tiểu học Lạc Vệ 1

Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.6

Trường tiểu học Lạc Vệ 2

Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.7

Trường tiểu học Phật Tích

Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.8

Trường tiểu học Thị trấn Lim

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.9

Trường tiểu học Tri Phương

Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2.10

Trường tiểu học Tân Chi

Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS Cảnh Hưng

Thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

0241.3.836.218

3.2

Trường THCS Hiên Vân

Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0241.3837987

3.3

Trường THCS Hoàn Sơn

Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0241 373 4256

3.4

Trường THCS Lim

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3.5

Trường THCS Liên Bão

Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(0222) 3838337

3.6

Trường THCS Nguyễn Đình Xô

Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

02413.723.021

3.7

Trường THCS Minh Đạo

Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0241.3836.128

3.8

Trường THCS Nội Duệ

Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3.9

Trường THCS Phú Lâm

Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

02413837434

3.10

Trường THCS Phật Tích

Xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3.11

Trường THCS Tiên Du

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3.12

Trường THCS Tri Phương

Xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

02223846518

3.13

Trường THCS Tân Chi

Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3.14

Trường THCS Việt Đoàn

Chợ sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

0241.3836.049

3.15

Trường THCS Đại Đồng

Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

VIII

Thành phố Bắc Ninh

1

Trường mầm non

1.1

Trường mầm non Hoa Mai

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

1.2

Trường mầm non Hoa Sen

Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02413820432

1.3

Trường mầm non Hoa Hồng

Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.4

Trường mầm non Hoa Sữa

Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.5

Trường mầm non Hòa Long,

Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.6

Trường mầm non Hạp Lĩnh

Khu Sơn, phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

1.7

Trường mầm non Khúc Xuyên

Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.8

Trường mầm non Khắc Niệm

Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.9

Trường mầm non Kim Chân

Xóm Chứa- Khu Ngọc Đôi- Phường Kim Chân- Thành phố Bắc Ninh

02223500105

1.10

Trường mầm non Kinh Bắc

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.11

Trường mầm non Nam Sơn

Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.12

Trường mầm non Ninh Xá

Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.13

Trường mầm non Phong Khê

Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.14

Trường mầm non Suối Hoa

18 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, khu 2, phường Suối Hoa - thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.15

Trường mầm non Việt Đan

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.16

Trường mầm non Vân Dương

Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Hòa Long

Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.2

Trường tiểu học Hạp Lĩnh

 Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Khúc Xuyên

Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223512304

2.4

Trường tiểu học Khắc Niệm

Khu Đoài, Phường Khắc Niệm, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

0241 3717876

2.5

Trường tiểu học Kim Chân

Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.6

Trường tiểu học Kinh Bắc

 Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.7

Trường tiểu học Nam Sơn 1

 Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.8

Trường tiểu học Nam Sơn 2

Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.9

Trường tiểu học Ninh Xá

561- Ngô Gia Tự Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh,

02223 820 430

2.10

Trường tiểu học Phong Khê

Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.11

Trường tiểu học Suối Hoa

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223875965

2.12

Trường tiểu học Thị Cầu

Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.13

Trường tiểu học Tiền An

Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.14

Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0949183606

2.15

Trường tiểu học Vân Dương

Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.16

Trường tiểu học Võ Cường số 1

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.17

Trường tiểu học Võ Cường số 2

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.18

Trường tiểu học Võ Cường số 3

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.19

Trường tiểu học Vũ Ninh

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.20

Trường tiểu học Vạn An

Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.21

Trường tiểu học Vệ An

Đường Thiên Đức - Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0919606286

2.22

Trường tiểu học  Đáp Cầu

Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.23

Trường tiểu học Đại Phúc

Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS Hòa Long

Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0984.238.999

3.2

Trường THCS Hạp Lĩnh

Khu Sơn - Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.3

Trường THCS Khúc Xuyên

Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.4

Trường THCS Khắc Niệm

Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.5

Trường THCS Kim Chân

Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0241.3859.171

3.6

Trường THCS Kinh Bắc

Đường Chu Văn An- Phường Kinh Bắc - Thành Phố

3.7

Trường THCS Nam Sơn

Phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.8

Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

Số 182 Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.9

Trường THCS Ninh Xá

110 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.10

Trường THCS Phong Khê

Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.11

Trường THCS Suối Hoa

Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

3.12

Trường THCS Thị Cầu

Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.13

Trường THCS Tiền An

Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.14

Trường THCS Vân Dương

 Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.15

Trường THCS Võ Cường

Khu Khả Lễ - Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223828434

3.16

Trường THCS Vũ Ninh

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.17

Trường THCS Vạn An

Phường Vạn An - Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

097 297 38 57

3.18

Trường THCS Vệ An

Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02226512885

3.19

Trường THCS Đáp Cầu

Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.20

Trường THCS Đại Phúc

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223821300

3.21

Trường THCS  Hoàng Hoa Thám

Số 01 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

IX

Huyện Lương Tài

1

Trường mầm non

1.1

Trường mầm non An Thịnh

Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02222210568

1.2

Trường mầm non Bình Định

Thôn Ngô Phần, xã Bình Định, huyện Lương Tài,Tỉnh Bắc Ninh

0241 3507786

1.3

Trường mầm non Hoa Hồng

Xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02413646043

1.4

Trường mầm non Hoa Sen

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02223.776.405

1.5

Trường mầm non Lai Hạ

Xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

1.6

Trường mầm non Lâm Thao

Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02416278873

1.7

Trường mầm non Minh Tân

Thôn Thận Trai, Xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

1.8

Trường mầm non Mỹ Hương

Xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0968235238

1.9

Trường mầm non Phú Hòa

Phương Mới, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh

02413655560

1.10

Trường mầm non Phú Lương

Xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02413643799

1.11

Trường mầm non Quảng Phú

Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0241.3.981.860

1.12

Trường mầm non Thị trấn Thứa

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0241 3641061

1.13

Trường mầm non Trung Chính

Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

1.14

Trường mầm non Trung Kênh

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

1.15

Trường mầm non Trừng Xá

Xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02413659468

1.16

Trường mầm non Tân Lãng

Xã Lạng Khê, Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2

Trường tiểu học

2.1

Trường tiểu học Minh Tân

Đường đê, Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh

0222 3654 233

2.2

Trường tiểu học An Thịnh A

Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.3

Trường tiểu học Bình Định

Xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.4

Trường tiểu học Lai Hạ

Xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0222 3 707 207

2.5

Trường tiểu học Lâm Thao

Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.6

Trường tiểu học Mỹ Hương

Xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02223868114

2.7

Trường tiểu học Phú Hòa A

Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0385141312

2.8

Trường tiểu học Phú Hòa B

Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.9

Trường tiểu học Phú Lương

Xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.10

Trường tiểu học Quảng Phú 1

Xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0222.3.981.555

2.11

Trường tiểu học Quảng Phú 2

Xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.12

Trường tiểu học Thị trấn Thứa

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.13

Trường tiểu học Trung Chính A

Thôn Thiên Đức, Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.14

Trường tiểu học Trung Chính B

Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02223507896

2.15

Trường tiểu học Trung Kênh

Xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.16

Trường tiểu học Trừng Xá

Xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2.17

Trường tiểu học Tân Lãng

Xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

3

Trường THCS

3.1

Trường THCS An Thịnh

Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

(0241) 3651040

3.2

Trường THCS Bình Định

Xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02413867666

3.3

Trường THCS Lai Hạ

Xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

(02413) 868.137

3.4

Trường THCS Lâm Thao

Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0989099227

3.5

Trường THCS Minh Tân

Nhất Trai, Minh Tân, Lương Tài, Bắc Ninh

3.6

Trường THCS Mỹ Hương

Xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

3.7

Trường THCS Phú Hòa

Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02413.655.040

3.8

Trường THCS Phú Lương

Xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02413507382

3.9

Trường THCS Quảng phú

Lĩnh mai, Quảng phú, Lương tài, Bắc ninh

02413788990

3.10

Trường THCS Thị trấn Thứa

Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

02223.641.131

3.11

Trường THCS Trung Chính

Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02223867781

3.12

Trường THCS Trung Kênh

Cáp Trại, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh

0241 3868 040

3.13

Trường THCS Trừng Xá

Xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02413.659.392

3.14

Trường THCS Tân Lãng

Xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

0982246408

X

Trung tâm Giáo dục

1

Trung tâm GDTX Tỉnh Bắc Ninh

Số 39 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

02223.824.740

2

Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

0222.3863.015

3

Trung tâm Tiên Du

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

4

Trung tâm Từ Sơn

Đường Lê Phụng Hiểu, phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

0241.3741.036

5

Trung tâm Yên Phong

Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

6

Trung tâm Thuận Thành

Đường Âu Cơ, Thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

02223865499

XI Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp
1 Trường Trung cấp đa ngành Thăng Long

Thôn Lâm Bình, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Website: https://tcthanglongbn.edu.vn

Email : quantri@tcthanglongbn.edu.vn

0388.231.888
2 Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Số 12a Đ. Bình Than, P. Đại Phúc, Bắc Ninh

Website: http://cdspbacninh.edu.vn

0222.3822.723