Đình Thanh Sơn, phường Vũ Ninh

23/05/2022 08:30 Số lượt xem: 311

(BNP) - Đình Thanh Sơn (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) được xây dựng từ lâu đời và bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2010, nhân dân địa phương xây dựng lại đình với kết cấu vững chãi.

Đình có kiến trúc kiểu chữ Nhị.

Hiện nay, đình Thanh Sơn là một quần thể kiến trúc, gồm: Nghi môn, 2 nhà bia. Qua khoảng sân là tòa Tiền tế 5 gian, 2 chái, kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái.

Gian giữa tòa Tiền tế có trang trí màn giếng, trên màn giếng trang trí hình trống đồng, xung quanh trang trí tứ linh.

Đình thờ 3 vị thần là Đức Thánh Tam Giang (Trương Hống, Trương Hát) và Châu Lang - vị tướng dưới triều vua Quang Trung có công tham gia đánh giặc Thanh xâm lược. Các ngài có công giúp Triệu Quang Phụng đánh đuổi giặc Lương vào thế kỷ thứ 6. Châu Lang có công giúp Quang Trung đánh đuổi giặc Thanh. Sau khi các ngài mất lại hiển ứng âm phù các triều vua đánh giặc, được triều đình ban phong chuẩn cho khu Thanh Sơn hương hỏa phụng thờ.

Chuông đồng linh thiêng đặt tại Đình Thanh Sơn.

Cổ vật trong đình giữ lại được là 2 chuông đồng được đúc vào năm 1850, 1851 và 1 khám thờ gỗ.

Nhà bia “Thanh Sơn thần tích bi ký” trong khuôn viên đình.


Cổng Đình Thanh Sơn.

Đình Thanh Sơn được UBND tỉnh xếp hạng và cấp bằng di lích Lịch sử - Văn hóa vào năm 2013.

Quyết định xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

Lễ hội truyền thống ở đình làng Thanh Sơn tổ chức vào ngày 10/8 âm lịch hàng năm. Phần lễ có đội Tư văn hành lễ tế thánh tại đình. Phần hội với nhiều tục trò dân gian vui chơi giải trí như: hát Quan họ, tuồng, chèo, tổ tôm, cờ người, bắt vịt, đập niêu...

M.B