Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

17/06/2022 15:46 Số lượt xem: 1670

(BNP) - Trước tình trạng gian lận thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) diễn ra khá phổ biến hiện nay, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực này, từ đó, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh sôi động trong thời gian gần đây.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế tăng cường kiểm tra, giám sát 100% hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng BĐS với cơ quan Thuế. Từ đó, yêu cầu doanh nghiệp giải trình giá kê khai với giá thu thập thông tin tham khảo như: giá trúng đấu giá, giá bán trên sàn giao dịch BĐS của khu đất lân cận, giá xác định doanh thu phát triển của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh… để điều chỉnh bổ sung, đôn đốc nộp thuế kịp thời vào NSNN.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và những rủi ro phát sinh nếu lập, ký kết hợp động, kê khai nghĩa vụ tài chính không trung thực với thực tế phát sinh của hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng, nhất là Sở Tư pháp để chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; hướng dẫn cá nhân, chủ đầu tư dự án BĐS, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng BĐS kê khai đúng giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật. Tích cực tham gia, phối hợp xác minh, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động liên quan đến kinh doanh, chuyển nhượng BĐS của các tổ chức, cá nhân.

Theo ông Nguyễn Đình Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thông qua việc đánh giá, phân tích kết quả triển khai thực hiện chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Người nộp thuế ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật thuế, chủ động tự giác khai tăng giá chuyển nhượng ngay từ khi làm hợp đồng công chứng. Đặc biệt, nhiều trường hợp đã tự giác kê khai lại giá chuyển nhượng cao hơn rất nhiều so với giá đã ghi trên hợp đồng, thậm chí có những trường hợp tăng đến 10 lần; số thuế bình quân/ hồ sơ những tháng đầu năm 2022 tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn – Yên Phong đề nghị phòng công chứng trên địa bàn  phối hợp hướng dẫn người dân kê khai chuyển nhượng bất động sản đúng thực tế.

Cụ thể, sau 3 tháng triển khai (từ tháng 02 - 04/2022), số thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ thu từ hoạt động chuyển nhượng BĐS trên địa bàn tỉnh tăng hơn 127 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó, số tiền thuế tăng do chống thất thu đạt hơn 111 tỷ đồng. Số lượng hồ sơ có giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng cao hơn Bảng giá đất của UBND tỉnh đạt 68% cao hơn nhiều so với cùng kỳ chỉ đạt 12%; số lượng hồ sơ giá ghi trên hợp đồng thấp hơn Bảng giá đất của UBND tỉnh giảm còn 32% thấp hơn nhiều so với cùng kỳ là 88%...

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chống thất thu thuế trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các Sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin chuyển nhượng, xác định giá chuyển nhượng thực tế để ghi thông tin trên phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính gửi cơ quan Thuế làm căn cứ tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế đã được tuyên truyền, vận động để khai bổ sung hồ sơ nhưng không giải trình, không bổ sung thông tin hoặc giải trình không có căn cứ, nếu các Chi cục Thuế có căn cứ xác định mức độ rủi ro cao về thuế thì thiết lập hồ sơ chặt chẽ với người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng và tổ chức công chứng chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Về phía người dân và doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh cũng khuyến nghị cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt các chính sách pháp luật thuế, nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi có hoạt động chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng để thực hiện kê khai giá chuyển nhượng trung thực, đúng thực tế phát sinh, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

S.T