Ký Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh

01/11/2022 17:10

(BNP) – Chiều 1/11, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, hải quan của các dự án đầu tư tại các KCN.

Lãnh đạo hai cơ quan ký quy chế phối hợp. 

Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng của mỗi đơn vị trong công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật hải quan và tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Theo quy chế ký kết, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan của các dự án đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của quy chế phối hợp hướng tới tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng và phát triển của tỉnh Bắc Ninh; phát hiện và xử lý kịp thời những nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế có hành vi vi phạm pháp luật, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực đối với xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là tình hình phát triển các KCN, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư trong khu công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu ngân sách. Đồng chí khẳng định để có được kết quả đó có sự góp sức rất lớn của Ban Quản lý các KCN và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan, đồng chí đề nghị hai cơ quan tiếp tục đồng hành, thực hiện hiệu quả nội dung quy chế, phát huy những mối liên hệ sẵn có, phối hợp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

B.M