Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

23/09/2022 18:50

(BNP) - Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Trong thời gian qua, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ (KHCN) được đẩy mạnh, nhằm tạo môi trường pháp lý cho các hoạt động giao dịch, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực này.

Tới nay, cả nước đã có hơn 800 tổ chức trung gian thị trường KHCN hình thành và đi vào hoạt động; với 20 sàn giao dịch công nghệ địa phương, 1 sàn giao dịch vùng Duyên hải Bắc bộ, 1 sàn giao dịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn thành lập. Các địa phương đều có sự quan tâm đến công tác phát triển thị trường KHCN, thông qua kiện toàn bộ máy quản lý về doanh nghiệp và thị trường, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN và hoạt động xúc tiến thị trường…

Tuy nhiên, thị trường KHCN ở Việt Nam vẫn còn sơ khai, mới bước đầu hình thành và từng bước phát triển. Các tổ chức trung gian, môi giới và cơ sở hạ tầng của thị trường KHCN còn rời rạc, tự phát, chưa liên kết thành mạng lưới để hỗ trợ các dịch vụ trên thị trường. Sự liên thông giữa thị trường KHCN trong nước với thị trường KHCN thế giới cũng như với các thị trường khác ở trong nước còn hạn chế...

Tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu nhằm đánh giá tình hình, nhận diện những hạn chế, tồn tại, khó khăn, thách thức; từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc phát triển mạnh mẽ thị trường KHCN là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thị trường KHCN; xác định nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực và doanh nghiệp là trung tâm trong phát triển thị trường KHCN. Vì vậy, cần tích cực, chủ động tham gia đánh giá, kiểm soát, tháo gỡ những điểm nghẽn. Xây dựng và lồng ghép kế hoạch phát triển thị trường này vào kế hoạch 5 năm và hàng năm của các ngành, địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, thiết lập mạng lưới kết nối và đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KHCN, trong đó chú trọng vào các tổ chức trung gian thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới, chia sẻ thông tin. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, tập trung vào chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng các chính sách để khuyến khích việc chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI sang các doanh nghiệp phụ trợ trong nước… để phát triển thị trường KHCN theo đúng nghĩa và đạt được nhiều kết quả tích cực hơn.

H.H