Quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh

08/10/2021 09:37 Số lượt xem: 668

(BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3247/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động lưu trú tại tỉnh (gồm: chuyên gia, cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng, nhân viên phục vụ, công nhân,…) như sau:

1. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

2. Quy định về xét nghiệm định kỳ cho người lao động trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có nguy cơ và bình thường mới (bao gồm: tại cơ sở sản xuất kinh doanh/doanh nghiệp (CSSXKD/DN) và nơi thường trú, tạm trú của người lao động):

- Tại các xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao:

+ Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân,… Xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 20% người lao động.

+ Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD/DN (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh): Xét nghiệm hằng tuần cho toàn bộ người lao động.

- Tại các xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao và nguy cơ:

+ Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân,… Xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 10% người lao động.

+ Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD/DN (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh): Xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn bộ người lao động.

- Tại các xã, phường, thị trấn bình thường mới: Người lao động có nguy cơ cao và người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD/DN: Chỉ thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như: sốt, ho, khó thở….hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Đối với người lao động đi lại hàng ngày giữa các tỉnh, thành phố khác và tỉnh Bắc Ninh (bao gồm: tại các CSSXKD/DN và nơi thường trú, tạm trú của người lao động):

- Các tỉnh, thành phố có nguy cơ rất cao:

+ Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân,… Xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 20% người lao động.

+ Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD/DN (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh): Xét nghiệm hằng tuần cho toàn bộ người lao động.

- Các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và nguy cơ:

+ Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân,… Xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 10% người lao động.

+ Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD/DN (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh): Xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn bộ người lao động.

- Các tỉnh, thành phố bình thường mới: Người lao động có nguy cơ cao và người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD/DN: Chỉ thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như: sốt, ho, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Đối với người lao động đã tiêm đủ liều vắc xin (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng, thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan (Khuyến khích, không bắt buộc: làm xét nghiệm định kỳ 07 ngày/1 lần đối với 5%, 10%, do CSSXKD/DN quyết định).

- Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

- Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng chân (trong khoảng 02 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2).

CSSXKD/DN nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 sau khi được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện hướng dẫn, tập huấn; test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. CSSXKD/DN tự chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm.   

A.T