Tăng cường quản lý, bình ổn giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

04/08/2022 14:22 Số lượt xem: 117

(BNP) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tại văn bản số 2198/UBND-NN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường quản lý, bình ổn giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Chợ trung tâm thị trấn phố Mới, huyện Quế Võ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Tài chính, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến, tình hình giá cả, cung cầu thịt lợn trên thị trường để tham mưu, thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi. Đặc biệt, không để thiếu hụt thịt lợn, giá thịt lợn tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cùng với đó, tiến hành kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu lợn vào địa bàn; kiểm tra, kiểm soát chợ đầu mối và khâu giết mổ, không để đầu cơ trục lợi, thao túng và nâng giá thịt lợn, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Tăng cường hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sản xuất chăn nuôi lợn tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi, tái đàn, bảo đảm nguồn cung để bình ổn giá thịt lợn. Đẩy mạnh chăn nuôi theo mô hình khép kín và an toàn sinh học, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch, bảo vệ an toàn cho đàn lợn cũng như đàn gia súc, gia cầm, duy trì chăn nuôi phát triển ổn định.

H.T