Triển khai kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên đề năm 2024

28/02/2024 15:10

(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) chuyên đề năm 2024.

Kiểm tra việc thiện hiện các quy định đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở sản xuất.

Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, chợ và trung tâm thương mại. Nội dung kiểm tra về trách nhiệm về PCCC&CNCH đối với người đứng đầu cơ sở theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC; điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở quy định tại Điều 5, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Điều 12, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2027 của Chính phủ.

Công tác kiểm tra phải được tiến hành khách quan, toàn diện, đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo các cơ sở thuộc đối tượng chuyên đề phải được kiểm tra. Đồng thời, xử lý nghiêm vi phạm quy định về PCCC; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra theo 02 chuyên đề. Trong đó, chuyên đề 1 kiểm tra tối thiểu 05 cơ sở trọng điểm trong các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong các khu công nghiệp; chuyên đề 2 kiểm tra tối thiểu 03 cơ sở chợ, trung tâm thương mại trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đối với cấp huyện, căn cứ tình hình thực tế, mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện tiến hành kiểm tra tối thiểu 05 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong các dân cư theo chuyên đề 1 và tối thiểu 03 cơ sở chợ, trung tâm thương mại theo chuyên đề 2 trên địa bàn quản lý. Thời gian kiểm tra thực hiện xong trước ngày 10/10/2024.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng không cấp phép xây dựng đối với công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế PCCC, không kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với công trình chưa được nghiệm thu về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách thống kê, phân loại nguy hiểm cháy, nổ các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong trong cụm công nghiệp, khu dân cư và các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn quản lý và gửi danh sách về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/03/2024. Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra đối với 100% các cơ sở còn lại thuộc đối tượng chuyên đề và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng và nghiệm thu đưa công trình đi vào hoạt động.

S.T