(BNP) -  Đền Triều Thôn (phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) vốn được khởi dựng từ lâu đời, là nơi phụng thờ Thành hoàng, đây là nhân vật trong lịch sử có công đánh giặc Chiêm Thành thời Lý.