(BNP) – Đình làng Dọc (thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du) được khởi dựng từ thời Lê với quy mô lớn. Trải qua thời gian, đình xưa không còn, chỉ còn lại tòa Tiền tế mang dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn.