Đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN Quế Võ II - giai đoạn 2

07/05/2021 08:33

(BNP) - Tại Quyết định số 640/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Quế Võ II - giai đoạn 2.

Ảnh minh họa.

Theo đó, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Quế Võ II - giai đoạn 2 có quy mô 277,64 ha tại các xã Châu Phong và Đức Long với tổng nguồn vốn đầu tư là 2.991,564 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Nhà đầu tư - Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến gần 450 tỷ đồng; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo điều kiện về tỷ lệ lấp đầy KCN trong quá trình xem xét, quyết định thành lập mới KCN.

Chỉ đạo Ban quản lý các KCN tỉnh và cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong KCN; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất...

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

S.T