Bắc Ninh có 30 nghệ nhân được phong tặng, truy tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

03/10/2022 09:36

(BNP) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho 628 nghệ nhân.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Thềm.

Tỉnh Bắc Ninh có 30 nghệ nhân được phong tặng, truy tặng trong đợt này và đều ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, gồm 06 Nghệ nhân nhân dân, 23 Nghệ nhân ưu tú và 01 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Trong đó, 06 Nghệ nhân nhân dân, gồm: Nguyễn Thị Thềm (phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh), Nguyễn Thị Quýnh (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du), Tạ Thị Hình (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh), Nguyễn Công Dứa (phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quỳnh (xã Liên Bão, huyện Tiên Du) và Nguyễn Văn Cầu (phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh).

Đây là những nghệ nhân có tài năng đặc biệt xuất sắc, những người đang nắm giữ, truyền dạy và cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

H.H