Bắc Ninh sản xuất bộ phim “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng”

08/10/2019 15:23

(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sản xuất bộ phim truyện truyền hình “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng”.

Đội thiếu niên du kích Đình Bảng. (Ảnh: Internet)

Theo Quyết định, trong 2 năm 2019 – 2020, tỉnh sẽ triển khai thực hiện Đề án sản xuất bộ phim truyện truyền hình “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng” gồm 5 tập, mỗi tập 45 phút.
 
Bộ phim nhằm tái hiện chân thực, sinh động hoàn cảnh lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời, xây dựng hình tượng điển hình cá nhân, tập thể Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam cùng nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thông qua bộ phim nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng thế hệ trẻ.
 
Sau khi bộ phim hoàn thành, dự kiến sẽ được phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh, thành phố trong nước. Đồng thời, được truyền thông online qua kênh Youtube và Facebook.
 
UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án theo đúng quy định; đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sản xuất, khai thác, sử dụng phim thuộc Đề án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.
 
 
H.H