Bắc Ninh xuất siêu 3,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm

07/10/2022 15:30

(BNP) - Theo báo cáo sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 56,9 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 13,1%.

Cán bộ Chi Cục Cảng nội địa Tiên Sơn (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong đó, sơ bộ 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 30,1 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,7%, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 cả nước.

Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng ước tính đạt 26,7 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 14,7%. Nhập khẩu 8 tháng năm 2022 tăng khá cao cho thấy nhu cầu về nguyên vật liệu chuẩn bị cho hoạt động sản xuất tăng lên.

8 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD, bằng 11,4% kim ngạch xuất khẩu.

B.M