Chú trọng chăm sóc người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần

18/03/2023 13:56

(BNP) - Sáng 18/3, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh và đại diện Hội NCT các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung về NCT Việt Nam, vai trò của NCT trong xã hội và các chính sách an sinh, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo, động viên, tạo điều kiện cho NCT sống vui, khỏe, có ích...

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh, vì vậy, đề nghị Trung ương Hội và Hội NCT các cấp tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội các chính sách phù hợp chăm lo NCT; chủ động phối hợp với cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò NCT, chăm sóc NCT ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần; tạo động lực để NCT cả nước tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, an sinh xã hội.

Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông tin tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội viên NCT các cấp trong toàn quốc nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, những định hướng của Đảng về công tác Hội NCT, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong các cấp hội. Đồng thời, tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

T.L