Hội nghị công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

22/11/2021 14:18 Số lượt xem: 77

(BNP) - Ngày 21/11, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT). Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Điểm cầu Cục Thuế tỉnh.

Việc sử dụng hóa đơn của người dân và doanh nghiệp ảnh hưởng đến thu, chi ngân sách Nhà nước, do vậy, quản lý hóa đơn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý Thuế nói riêng và quản lý Nhà nước nói chung. Ngay sau khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, việc thực hiện HĐĐT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã ra Nghị quyết về lộ trình áp dụng HĐĐT theo 02 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ tháng 11/2021, triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Giai đoạn 2, triển khai từ tháng 04/2022 với 57 địa phương còn lại, đảm bảo đến ngày 30/6/2022 đạt 100% doanh nghiệp trên toàn quốc áp dụng HĐĐT. Để đảm bảo tiến độ, Bộ Tài chính đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, đồng thời chỉ đạo Tổng cục Thuế chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi động hệ thống HĐĐT.

Việc triển khai áp dụng HĐĐT góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan Thuế cũng như của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Đặc biệt, việc triển khai hệ thống HĐĐT có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), mấu chốt của chuyển đổi số không chỉ đối với cơ quan Thuế mà còn đối với cả doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần quan trọng phát triển Chính phủ điện tử, đổi mới công tác quản lý Nhà nước.

Tại Hội nghị, đã thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai Hệ thống HĐĐT của 6 địa phương trong giai đoạn 01./.