Hội nghị người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2023

17/01/2023 14:51

(BNP) - Ngày 16/1, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đàm Lê Văn trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho các tập thể và cá nhân.

Trong năm 2022, NHCSXH tỉnh thực hiện tốt các nội dung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động tại đơn vị. Ban Giám đốc Chi nhánh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động chi nhánh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 411 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 550 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 với 25.248 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Năm 2022 là năm có doanh số cho vay lớn nhất qua các thời kỳ, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.335 tỷ đồng, tăng 325 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,79%, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao với 75.982 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Đặc biệt, NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liện quan kịp thời giải ngân cho 68 lượt người sử dụng lao động vay vốn với số tiền 345 tỷ đồng để trả lương cho gần 88.000 lượt người lao động; giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 311 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn chi nhánh. Đồng thời, phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Chi nhánh NHCSXH tỉnh với Phòng Giao dịch NHCSXH của các huyện, thành phố; thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

PV