Khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

24/11/2022 16:29

(BNP) - Chiều 24/11, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.C04, Tỉnh ủy Bắc Ninh, khóa học 2022 - 2023.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng.

Tham dự lớp học có 60 học viên là cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành của tỉnh và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Theo chương trình đào tạo, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố lập trường cách mạng, nâng cao tầm nhìn, tư duy khoa học, kỹ năng lãnh đạo quản lý và rèn luyện đạo đức cách mạng… Qua đó, giúp nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực tư duy, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng vào thực tiễn.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến và Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị các học viên tham gia lớp học chủ động sắp xếp thời gian, công việc một cách khoa học để tham gia học tập đầy đủ, tuân thủ nội quy lớp học; tích cực nghiên cứu trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó, còn vướng mắc liên quan trực tiếp đến công việc đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên cần tích cực gắn lý luận với thực tiễn, từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc được giao.

T.L