Một số lễ hội tiêu biểu trên quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc

12/02/2024 06:40

(BNP) - Bắc Ninh - Kinh Bắc được mệnh danh là vương quốc của lễ hội. Hầu như làng quê nào trên đất Bắc Ninh cũng có lễ hội và thường được tổ chức vào mùa Xuân. Lễ hội nơi đây là sự kết hợp chặt chẽ giữa các làng, xã và ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với cộng đồng làng, xã. Nhờ vậy mà lễ hội được tổ chức chu đáo, quy mô lớn với các nghi thức uy nghiêm trang trọng như: rước sách, tế lễ, dâng hương… và các hoạt động văn hóa nghệ thuật hết sức phong phú, hấp dẫn, đậm đà bản sắc của mỗi làng quê. Dưới đây là lịch một số lễ hội tiêu biểu (tính theo lịch âm) trên đất Bắc Ninh.

Nghi thức rước sắc phong tại hội Lim.

  1. THÁNG GIÊNG

Ngày 3 - 5: Hội làng Xà Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

Ngày 4:

- Hội làng Chóa làng Chân Lạc, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong;

- Hội rước pháo làng Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn;

- Hội khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du;

- Hội thi kéo co làng Hữu Chấp, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh;

- Hội rước lợn ỷ và đuổi cuốc làng Trà Xuyên, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh;

- Hội Ó, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh;

- Hội làng Vó (tức Quảng Bố) xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.

Ngày 4 -­ 5:

- Hội làng Dương Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn;

- Hội đuổi cuốc làng Xuân Đài, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình.

Ngày 5: Đền Vân Mẫu thôn Hai Vân, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 5 - 6:

- Hội Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong;

- Hội hát quan họ làng Ném, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh và Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 5 - 7: Hội Bách nghệ, làng Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

Ngày 6:

- Lễ hội chém lợn, làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh;

- Hội rước chạ Khả Lễ, Bái Uyên, xã Liên Bão, huyện Tiên Du.

Ngày 6 - 7:

- Hội làng Thọ Trai, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn;

- Hội thi mã Đông Hồ, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành.

Ngày 6 - 15:

- Hội "chen" làng Nga Hoàng, xã Yên Giả, thị xã Quế Võ.

Ngày 7:

- Hội Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn;

- Hội hát Quan họ làng Đào Xá, làng Đống Cao, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh;

- Hội hát quan họ làng Hòa Đình (làng Nhồi), phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh;

- Hội Sĩ Vương thôn Tam Á, phường Gia Đông và thôn Lũng Khê, phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành.

Ngày 8 - 9: Hội chùa Đài, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn.

Ngày 8 - 10:

- Hội Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong;

- Hội hát Quan họ làng Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 9:

- Hội làng Tam Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn;

- Hội Đình làng Thôn Trà Lâm, phường Trí Quả, thị xã Thuận Thành;

- Hội làng Trần, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 9 - 11:

- Hội làng rèn, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn.

Ngày 10 - 11:

- Hội làng Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du;

- Hội làng Mai Động, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn.

Ngày 10 - 15:

- Hội làng Vân Đoàn, xã Đức Long, thị xã Quế Võ;

- Hội làng Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Nam, Duệ Khánh, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du.

Ngày 11 - 12: Hội làng Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.

Ngày 12: Hội chùa Giỏ (chùa Quang Đổ), phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn.

Ngày 12 - 14:

- Hội Lim, thị trấn Lim, huyện Tiên Du;

- Hội làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong;

- Hội làng Me, hội làng Kim Thiều, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn.

Ngày 13 - 15: Hội làng Thau (Kim Thao), xã Lâm Thao, huyện Lương Tài.

Ngày 14 - 15:

- Hội đền Bà Chúa Kho, làng Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh;

- Hội làng Phù Lưu, thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong;

- Hội làng Ngô Nội, thôn Ngô Nội, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.

Ngày 15: Hội thôn Song Tháp, Đa Vạn, phường Châu khê, thành phố Từ Sơn.

Ngày 17 - 18: Hội làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành.

Ngày 17-19: Hội làng Yên Phụ, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong.

Ngày 18 - 21: Hội chùa Tổ, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình.

Ngày 22 - 23: Hội làng Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong.

Ngày 24 - 25: Hội làng Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong.

Ngày 24 - 25 - 26: Lễ hội Làng Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong.

Ngày 27 – 28: Hội làng giấy Châm Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 30/01 - 02/02: Hội làng Đông Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong.

  1. THÁNG 2

Ngày 01 - 02:

- Hội làng Đông Xuất và làng Trung Bạn, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong;

- Hội Đình làng Lương, xã Tri phương, huyện Tiên Du;

- Hội làng Bình Ngô, phường An Bình, thị xã Thuận Thành.

Ngày 4: Hội Đình Đoài, xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành.

 Ngày 4 - 5: Hội làng Tiêu Long, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn.

 Ngày 5:

- Hội làng Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du;

- Hội làng Đại Chương, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du.

Ngày 6 - 7:

- Hội Đình Làng Đông Côi, thôn Cả, phường Hồ, thị xã Thuận Thành.

- Hội Đình làng Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du;

- Hội làng Phù Lộc, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn;

- Hội làng Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du;

- Hội đền Đức Vua Bà (Thuỷ tổ Quan họ) làng Viêm Xá (Diềm), phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh;

Ngày 7: Hội làng Hồi Quan, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn.

Ngày 7 - 15: Hội tranh cây mộc tất làng Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du.

Ngày 8 - 9:

- Hội làng Tiến Bào ở Tiến Bào, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn;

- Hội làng Nguyễn Thụ, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn;

- Hội làng Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn;

- Hội làng Yên Lã, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn;

- Hội chùa Tiêu, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn;

- Hội làng Ngọc Nội, phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành;

- Hội làng Hưng Phúc, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn.

Ngày 10:

- Hội làng Đại Vi và làng Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du;

- Hội làng thôn Mai Thôn, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ;

- Hội làng Vân Xá, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ;

- Hội làng Dương Lôi (Đình Sấm) phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn;

- Hội làng Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du;

- Hội làng Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du;

- Hội làng Đại Mão, xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành;

- Hội làng Tiền Thôn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Ngày 10 - 11: Hội làng Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

Ngày 10 - 12: Hội Làng Yên Mẫn, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 14 - 15:

- Hội chùa Hàm Long, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh;

- Hội chùa làng Nghiêm Xá, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ.

Ngày 15 - 16:

- Hội đình Đình Bảng, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn.

- Hội đình Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn.

Ngày 17: Hội làng Nghi An, phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành.

Ngày 21 - 22: Lễ hội Đền Quan, làng Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 26: Hội làng Tiến sĩ Kim Đôi, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 26 - 27: Hội làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

Ngày 27 - 28: Hội làng Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

  1. THÁNG 3

Ngày 3: Hội làng Tiêu Sơn, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn.

Ngày 3 - 4: Hội làng Phúc Tinh, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn.

Ngày 8 - 9:

- Hội làng Trang Liệt và làng Bính Hạ, Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn;

- Hội làng Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn.

Ngày 10:

- Hội đền Cao Lỗ Vương làng Đại Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình;

- Hội làng Đa Tiện, phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành;

- Hội đền thờ Nguyễn Cao, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ;

- Hội làng Liễn Hạ, phường Đại Xuân, thị xã Quế Võ;

- Hội làng Tiểu Than, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình;

- Hội "Thất thôn Giao Kiệt" làng Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong;

- Hội làng Mẫn Xá, huyện Yên Phong.

Ngày 14 - 16:

- Hội đình làng Từ Phong, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ;

- Hội đền Lý Bát Đế, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn.

Ngày 14 - 17: Hội Vùng Ngụ, thị trấn Ngụ, huyện Gia Bình.

Ngày 18 - 20: Hội Đậu, xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ.

Ngày 20 - 21: Hội ba làng: Xuân Bình, Ngư Đại, Công Cối, phường Đại Xuân, thị xã Quế Võ.

Ngày 24: Hội chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành.

  1. THÁNG 4

Ngày 1: Hội đền Phụ Quốc, xóm Miễu, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du.

Ngày 7: Hội Khám (Hội chùa Linh Ứng), làng Ngọc Khám, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành.

Ngày 8:

- Đình Đám (nắp Dừa), xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;

- Hội Dâu (Chùa Dâu), phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành.

Ngày 9: Hội làng Vó (Quảng Bố), xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.

Ngày 10:

- Hội làng Đạo Tú, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành;

- Hội làng Bưởi (Đại Bái), xã Đại Bái, huyện Gia Bình;

- Hội đền Thánh Tổ (Bồ Tát), phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh;

- Hội đền Xà, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

Ngày 11: Hội chùa Hương Thủy, làng Đại Trạch, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành.

Ngày 20: Hội đền Vân Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

  1. THÁNG 6

Ngày 26: Kỷ niệm ngày sinh của Ngô Quang Dũng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

  1. THÁNG 8

Ngày 1: Hội làng Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong.

Ngày 1 - 4: Hội Đình Châm Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 5: Hội làng Đông Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong.

Ngày 7: Hội rước nước Thị Cầu, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 10 - 14: Hội rước nước đền Phả Lại, xã Đức Long, thị xã Quế Võ.

Ngày 15 - 16: Hội đền Chi Long, xã Long Châu, huyện Yên Phong.

Ngày 23: Giỗ tổ nghề đúc đồng Làng Vó, Quảng Bố, huyện Lương Tài.

  1. THÁNG 9

Ngày 8 - 9: Hội chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 10 - 18: Hội thi nói khoác làng Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong.

Ngày 12 - 13: Hội làng Nghĩa Lập, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn.

Ngày 23: Giỗ bà Lý Chiêu Hoàng tại Đền Rồng, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn;

Ngày 29: Giỗ tổ làng nghề Đại Bái (Bưởi), xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

  1. THÁNG 10

Ngày 15: Hội thi giã bánh dầy Đạo Chân, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh.

PV