TAND thành phố Bắc Ninh thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

02/12/2022 09:59

(BNP) - Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 175/2022/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Theo đó, TAND thành phố Bắc Ninh thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1981. Nơi cư trú trước khi biệt tích: Khu Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Chị Liễu vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 03/12/2001.

Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Thuận liên hệ với TAND thành phố Bắc Ninh theo địa chỉ: số 46, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo đơn yêu cầu của bà Hoàng Thị Ưng, sinh năm 1954, trú tại Khu Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Thuận thì thông báo cho TAND thành phố Bắc Ninh, theo địa chỉ như trên; UBND phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh hoặc người yêu cầu là bà Hoàng Thị Ưng được biết.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Thuận thì TAND thành phố Bắc Ninh sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

N.N