Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 07 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022

04/08/2022 14:31 Số lượt xem: 62

(BNP)- Ngày 03/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 753/QĐ-UBND về việc thưởng cho các cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 07 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Tổng số tiền thưởng: 16.390.000 đồng (Mười sáu triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC