Tập huấn triển khai Tháng hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân

03/03/2021 15:49

(BNP) - Sáng 03/3, Cục Thuế tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Tháng hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020 theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực áp dụng cho kỳ thuế TNDN và TNCN năm 2020; những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2020. Đồng thời, hướng dẫn khai quyết toán thuế TNDN năm 2020; các đối tượng và trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế hoặc miễn thuế TNCN; thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2020; các hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thông qua Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn), Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (https://dichvucong.gov.vn) hoặc phần mềm hỗ trợ khai thuế (https://tncnonline.com.vn).

Thông qua tập huấn giúp Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt kịp thời các quy định chính sách thuế mới ban hành, qua đó hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định hiện hành.

A.T